Registar Suda
Promjene zakona o trgovačkim društvima vezane za dionička društva
autor: Nevenka Marković

Zakonom o trgovačkim društvima ( u daljnjem tekstu: ztd )1 Stavljen je izvan snage zakon o poduzećima2 koji je od 1988.g. Do stupanja na snagu ztd a, uređivao odnose u gospodarstvu. Ztd je donesen krajem 1993. A počeo je s primjenom 1. Siječnja 1995. Ztd postaje temeljni propis za pravno uređenje odnosa u gospodarstvu i od stupanja na snagu, zakon je prvi puta ozbiljnije mijenjan 2003. Kada je u najvećoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom europske unije za to pravno područje u vrijeme donošenja....

________________________________________________________
Pravni učinci upisa u sudski registar
autor: Željka Bregeš

Temeljni propis za statusno - pravno uređenje gospodarskih odnosa u Republici Hrvatskoj je Zakon o trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: ZTD), koji je donesen krajem 1993. godine, a njegova je primjena započela dana 01. siječnja 1995. godine....

________________________________________________________