Parnica
Odgovornost članova uprave prema vjerovnicima
autor: Mladen Šimundić

Upravo iz toga što je cijela koncepcija odgovornosti uprave zasnovana na utvrđivanju njihove odgovornosti prema članovima društva vidljiva je činjenica da se ZDT prvenstveno oslanja
na stvarnost iz nekih drugih sistema i nekih drugih država. Naime, kako su osnovni korijeni ZTD-a upravo u germanskom pravu, jasno je da smo pokupili neka rješenja koja su se u
 tim zemljama pokazala kao veoma uspješna u rješavanju pitanja odgovornosti uprave
prema dioničarima....

________________________________________________________
Odgovornost članova uprave
autor: Mladen Šimundić

Od dana donošenja prvog Zakona o poduzećima (preuzetog kao propis RH „Narodne novine“, br. 53/91. i izmjene u NN 58/93.) pa sve do izmjena Zakona o trgovačkim društvima koje su u saborskoj proceduri mnogo se toga reklo i napisalo o pravima i dužnostima uprave no i dalje je ostalo mnogo toga neriješenog, kako u glavama ljudi tako i u sudskoj praksi....

________________________________________________________
Promjene zakona o trgovačkim društvima vezane za dionička društva
autor: Nevenka Marković

Zakonom o trgovačkim društvima ( u daljnjem tekstu: ztd )1 Stavljen je izvan snage zakon o poduzećima2 koji je od 1988.g. Do stupanja na snagu ztd a, uređivao odnose u gospodarstvu. Ztd je donesen krajem 1993. A počeo je s primjenom 1. Siječnja 1995. Ztd postaje temeljni propis za pravno uređenje odnosa u gospodarstvu i od stupanja na snagu, zakon je prvi puta ozbiljnije mijenjan 2003. Kada je u najvećoj mjeri usklađen s pravnom stečevinom europske unije za to pravno područje u vrijeme donošenja....

________________________________________________________