Pravo društava str. 2
Predmet P-2800/07 od 15. studenog 2007.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-897/08-3 od 27. veljače 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Dioničko društvo – pravni odnosi između društva i dioničara
                          U užem smislu:
Prijenos dionica koje glase na ime
Opis / preuzimanje ZTD-om je propisano da se statutom društva može odrediti da je za prijenos dionica potrebna suglasnost društva, koju daje uprava. Ako je statutom određeno da se, ukoliko uprava u nekom roku ne obavijesti dioničara o svojoj odluci, smatra da je suglasnost dana, protekom tog roka, ako nema obavijesti uprave, ispunjena je presumpcija o davanju suglasnosti.

_______________________________________________________________________
Predmet
P-2608/05 od 25. svibnja 2006.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-6154/06-3 od 18. ožujka 2008.g.
Pravni pojam U širem smislu:
Nadzorni odbor
                          U užem smislu:
Nagrada za rad članova nadzornog odbora
Opis / preuzimanje
Uprava društva nije ovlaštena odlučivati o naknadi za rad članovima nadzornog odbora, već se ta naknada određuje statutom ili ju može odobriti
i glavna skupština.


_______________________________________________________________________