Arbitraža
Predmet P-4473/02 od 09. listopada 2003.g., potvrđeno odlukom VTS RH Pž-1574/04-6 od 12. prosinca 2006.g., revizija odbijena odlukom VS RH Revt-74/07-2 od 07. listopada 2009.g.
Pravni pojam U širem smislu: Tužba za poništaj pravorijeka
                          U užem smislu:
Razlozi za poništaj pravorijeka
Opis / preuzimanje Razlozi za poništaj pravorijeka propisani su u čl. 36. Zakona o arbitraži. Jedan od razloga za poništaj pravorijeka na koji sud pazi po službenoj dužnosti jest taj da je pravorijek u suprotnosti s javnim poretkom RH, za ocjenu čega se gleda samo vrijeđaju li se pravorijekom osnovna načela domaćeg pravnog poretka, a ne i pitanje pravilne primjene propisa u tom pravorijeku ili činjenično stanje temeljem kojeg je isti donesen.

_______________________________________________________________________