O SUDU

UNUTARNJI USTROJ SUDA

U Trgovačkom sudu u Zagrebu poslovi se obavljaju u sljedećim ustrojstvenim jedinicama:

1. Ured Predsjednika suda
2. Sudski odjeli (Parnični odjel, Izvanparnični odjel (stečajni, ovršni), Sudski registar)
3. Stalna služba (Karlovac)
4. Opći arhiv
5. Služba za pomoćne i tehničke poslove

Svaki odjel ima svoga predsjednika. Predsjednici odjela imaju svoje zamjenike.

POPIS SUDACA I SUDSKIH SAVJETNIKA

POPIS VODITELJA PISARNICA

Žiro računi Suda

Račun sudskih depozita:
2390001-1300000460
IBAN: HR9223900011300000460

Račun za redovno poslovanje suda:
2390001-1100016970
IBAN: HR4623900011100016970

Broj žiro-računa za plaćanje sudske pristojbe:
Državni proračun RH
1001005-1863000160
IBAN: HR1210010051863000160
Model: HR64
Poziv na broj za pravne i fizičke osobe
5045-20735-(broj predmeta upisati u jednom broju bez slovnih oznaka,
crtice ili kose crte, ukoliko ne postoji broj predmeta upisati OIB stranke)
Opis plaćanja: Sudska pristojba

Plaćanje sudske pristojbe-uplata iz inozemstva:
SWIFT: NBHRHR2X
IBAN: HR1210010051863000160
Broj žiro računa: (CC):1001005-1863000160
Model: HR64
Poziv na broj: 5045-20735-OIB
Korisnik: Ministarstvo financija, Trgovački sud u Zagrebu