OVRHA
Što je ovršni postupak?

To je postupak u kojem ovrhovoditelj, uz pomoć suda ili javnog bilježnika, prisilno ostvaruje svoju tražbinu.

O ovršnom postupku