PARNICA
Što je parnični postupak?

Parnični postupak je redoviti put pravne zaštite u području građanskopravnih odnosa.

Vodić kroz parnični postupak