Radovi na telefonskoj mreži

Prema obavijesti telefonskog operatera danas, 24. lipnja, će uslijed migriranja dijela korisnika u Stalnoj službi Opatija Općinskog suda u Rijeci biti mogući prekidi na pojedinim telefonskim priključcima u intervalima do petnaestak minuta.

 

Zahvaljujemo na razumijevanju.

Reorganizacija Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci

 

 

Poštovani posjetitelji,

Dana 1. siječnja 2019. godine stupa na snagu novi Zakon o područjima i sjedištima sudova (NN 67/18) prema kojem dolazi do reorganizacije Općinskog i Prekršajnog suda u Rijeci spajanjem i razdvajanjem postojećih sudova .

Općinski sud u Rijeci (spojen s prekršajnim sudom) obuhvaća Stalne službe u Delnicama, Malom Lošinju i Opatiji te sjedište suda u Rijeci. 
 

 

e-Predmet

 

e-Predmet - javni i besplatni pristup osnovnim podacima

sudskih predmeta

 

Ministarstvo pravosuđa pustilo je 18. travnja 2013. godine u promet javnu i besplatnu uslugu pristupa osnovnim podacima sudskih predmeta zainteresiranim osobama putem internet adrese

http://e-predmet.pravosudje.hr/.

 

e-Predmet omogućuje građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta, za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu.