Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te drugim posebnim propisima.

 

Izjave za javnost daje glasnogovornik Općinskog suda u Metkoviću

Izdavanje potvrda

    Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak  može se zatražiti  uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak  obrazac.


    Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)

    Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.


            Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu isti dan ili prvi idući radni dan.
Unutarnje ustrojstvo suda


Sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske uprave Općinskog suda u Metkoviću:

  Ante Šprlje

   

 Suci u Metkoviću:

1. Rajka Ćubela
2. Venera Matić
3. Stanka Obradović
4. Stipan Parmać
5. Mate Šiljeg
6. Ante Šprlje
7. Damir Ujdur
8. Marijana Zloić Talajić

Suci Stalne službe u Pločama
9.Darko Jelčić
10. Milanka Oršulić

11. Sandra Wagner

Sudski savjetnici u Metkoviću
1. Ivica Kuran

2. Gabriel Stanić

 


Sudski savjetnici Stalne službe u Metkoviću

 

 Dalibor Milan