Pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama se ostvaruje sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama te drugim posebnim propisima.

 

Izjave za javnost daje glasnogovornik Općinskog suda u Dubrovniku

Izdavanje potvrda

    Uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak  može se zatražiti  uz popunjeni obrazac zahtjeva uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak  obrazac.


    Za izdavanje istog je potrebna važeća osobna iskaznica (za fizičke osobe)

    Dokaz o ovlaštenju za zastupanje se dostavlja/predočava za uvjerenje koje se traži za pravnu osobu.


            Zahtjev za uvjerenje se rješava u pravilu prvi idući radni dan.
Unutarnje ustrojstvo suda


Voditelj Stalnih službi u Metkoviću i Pločama:

  Ante Šprlje

   

 Suci Stalne službe u Metkoviću:

 

  Rajka Ćubela

  Venera Matić

  Mate Šiljeg

  Ante Šprlje
  Damir Ujdur

  Marijana Zloić Talajić

 

Sudski savjetnici Stalne službe u Metkoviću

  Dalibor Milan

 

Suci Stalne službe u Pločama

  Darko Jelčić

  Sandra Wagner


Sudski savjetnici Stalne službe u Metkoviću

 

 Dalibor Milan