Glavni izbornik
Naslovnica
Unutarnje ustrojstvo suda
Sudska uprava
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Odjel za praćenje europskih propisa i sudske prakse Suda EU i Europskog suda za ljudska prava
Kontakti
Parnični odjel
Ovršni i izvanparnični odjel
Zemljišnoknjižni odjel
Mirenje
Služba za mirenje
Kontakti
Vodič kroz mirenje
Ostvarivanje prava na pristup informacijama
Pravilnik o pravu na pristup informacijama
Zakon o pravu na pristup informacijama
Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama
Godišnje izvješće za 2016.
Godišnje izvješće za 2017.
Godišnje izvješće za 2018.
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudacke etike
Etički kodeks državnih službenika
Natječaji i oglasi
Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar
Administrativni referent - upisničar
Sudski savjetnik
Informatički referent
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI JAVNOG NATJEČAJA
Oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
ODLUKA O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI OGLASA
Čistačice
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar
Administrativni referent - upisničar
Sudski savjetnik
Oglas za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme
Čistačica
Namještenik na tehničkim poslovima
Oglas za prijam u državnu službu na određeno vrijeme
Administrativni referent - sudski zapisničar
Sudski savjetnik
Administrativni referent - upisničar
Viši sudski referent – zemljišnoknjižni
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE – Javni poziv
Poziv na intervju
Priopćenja glasnogovornika
Priopćenje za javnost
Priopćenje za javnost - gruntovnica
Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama 22. rujna 2018.
Priopćenje za javnost
Korisne obavijesti
Radno vrijeme za primanje stranaka
Popis pisarnica
Predaja pismena
Plaćanje sudskih pristojbi
Plaćanje sudskih pristojbi u ZK postupku
Uplate na ŽR depozita
Uvid u spise
Uvid u zemljišnu knjigu
Ovjera isprava i izdavanje uvjerenja za inozemstvo
Zamolba za ovjeru za inozemstvo
Uredba (EU) 2016/1191 O JAVNIM ISPRAVAMA
Arhiva suda
Kućni red
Izmjena i dopuna kućnog reda
WEB - Informiranje
e-oglasna ploča
Dozvola za kopiranje rješenja o nasljeđivanju osobama s pravnim interesom
Obrasci u ostavinskom i izvanparničnom postupku
Korisne obavijesti ZK odjela
Važne napomene
Načini podnošenja prijedloga za upis
Pravni lijekovi
Prijedlozi
Isprave koje su nužni prilozi za upis
Posebni zemljišnoknjižni postupci
Sudske pristojbe
Korisni linkovi
Javna nabava
Obavijest u smislu čl. 13. ZJN
Plan nabave
Postupci javne nabave u tijeku
Objavljen je postupak javne nabave uredskog potrošnog materijala i sredstava za čišćenje
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Jednostavna nabava
Prethodno savjetovanje
Procedure
Financijska izvješća
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
Odluka o imenovanju povjerenika za otpad
Osoba zadužena za sustavno gospodarenje energijom
Odluka o imenovanju osobe zadužene za sustavno gospodarenje energijom
Povjerenik za etiku
Odluka o imenovanju povjerenika za etiku
Općinski građanski sud u Zagrebu


LJETNO RADNO VRIJEME ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA
OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

I. U razdoblju od 1. srpnja 2019. do 30. kolovoza 2019. na Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu:
- stranke će se primati od 8.00 do 12.15 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom
- odvjetnici, javni bilježnici, sudski vještaci i ostali primat će se od 13.00 do 15.00 sati ponedjeljkom, utorkom, četvrtkom i petkom
- sve stranke primat će se srijedom od 8.00 do 14.30 sati - šalteri će raditi samo u prvoj smjeni
- neće biti redovnih primanja odvjetnika srijedom od strane predsjednice i zamjenice predsjednice odjela.

II. Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu od 2. rujna 2019. nastavlja raditi u uobičajenom radnom vremenu.
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za X., XII., XIV. i XV. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 
 


OBAVIJEST O PRESELJENJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA
OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Od utorka, 23. travnja 2019. godine Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u punoj produkciji posluje na novoj adresi - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb - Sky Office poslovni tornjevi.
 
 


OBAVIJEST O PRESELJENJU ZEMLJIŠNOKNJIŽNOG ODJELA
OPĆINSKOG GRAĐANSKOG SUDA U ZAGREBU

Od utorka, 23. travnja 2019. godine Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu u punoj produkciji posluje na novoj adresi - Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb - Sky Office.

Radi preseljenja na novu lokaciju Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda na lokaciji u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici neće raditi sa strankama od ponedjeljka, 15. travnja do petka, 19. travnja 2019. godine.

U navedenom razdoblju građani mogu zatražiti izdavanje zemljišnoknjižnih izvadaka, vođenih u elektroničkom obliku:

I. u bilo kojem zemljišnoknjižnom odjelu drugih sudova u RH

U Gradu Zagrebu, ovisno o dijelu grada, najbliži zemljišnoknjižni odjeli Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog građanskog suda u Zagrebu su:

o Zemljišnoknjižni odjel u Novom Zagrebu, Turinina 3, Zagreb,
o Zemljišnoknjižni odjel u Zaprešiću, Trg žrtava fašizma 1, Zaprešić,
o Zemljišnoknjižni odjel u Sesvetama, Bjelovarska 2, Sesvete.

II. sa svojstvom javne isprave putem osobnog korisničkog pretinca u sustavu e-Građani

III. kod odvjetnika i/ili javnih bilježnika koji imaju pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr)

Zahtjev za izdavanje izvadaka ili zbirke isprava građani mogu poslati poštom:

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9
10 000 Zagreb

Također, u navedenom razdoblju prijedlozi za upis mogu se podnositi:

I. na šalteru izdvojenog Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog građanskog suda u Zagrebu na adresi Ilica 207a, Zagreb:

- građani od 08 do 12,15 sati

- odvjetnici, sudski vještaci, geodeti, javni bilježnici i korporativni pravnici od 13 do 15 sati

II. putem pošte:

Zemljišnoknjižni odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu
Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9,
10 000 Zagreb

III. putem javnih bilježnika i/ili odvjetnika koji imaju pristup Jedinstvenom poslužnom mjestu zemljišnih knjiga i katastra (oss.uredjenazemlja.hr) - elektroničko podnošenje prijedloga za upis
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za VIII., IX., XI i XIII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za III., IV. i V. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za II., VI. i VII. zonu k.o. Granešina nova
 
 
 Obavijest o usklađivanju zemljišnoknjižnih i katastarskih podataka za dio zemljišne knjige katastarske općine Grad Zagreb i katastarske općine Centar

Na temelju odluke Ministarstva pravosuđa o obnovi zemljišnih knjiga za k.o. Centar i k.o. Trešnjevku, Klasa: 932-01/05-01/46, Ur.br.: 514-03-01/-04-2, započeo je postupak usklađivanja podataka zemljišnih knjiga i katastarskog operata za dio katastarske općine Grad Zagreb (po staroj izmjeri) i katastarske općine Centar (po novoj izmjeri).
U navedenom postupku, po službenoj dužnosti, glede nekretnina o kojima su podaci zemljišne knjige istovjetni podacima evidentiranim u katastarskom operatu, mijenjat će se broj katastarske čestice i uloška te naziv katastarske općine, a odluka o promjeni navedenih podataka objavit će se na e-oglasnoj ploči Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Zemljišnoknjižnog odjela i na mrežnim stranicama Općinskog građanskog suda i Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove Grada Zagreba.

 Oglas i odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Donja Zelina
 
 
 Oglas i odluka o otvaranju dijela zemljišne knjige za I. zonu k.o. Granešina nova