Ročišnik
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 sudac Oliver Mittermayer, K-Us-59/14, optuženi Mislav Merkaš i dr., čl. 333/3 i dr. KZ-a, pripremno ročište će se održati u sudnici 67/I kat,
sudac Jasna Galešić, K-Us-10/13, I optuženi Josip Protega i dr., čl. 333/1 KZ, rasprava će se održati u sudnici 37/I - Velika Dvorana,
sudac Sanja Mazalin, K-89/13, optuženi Tonković Petar i dr., čl. 337 st. 4 KZ/97 i dr. - mala dvorana 107/III - odgoda,
sudac Gordana Mihela Grahovac, K-112/13, optužena Jasenka Maloseja i dr., čl. 337 st. 4 KZ/97,
sudac Daniela Kustec, K-42/15, optuženi Vedran Brljević, čl. 230 st. 2 KZ/11,
sudac Zdravko Majerović, K-73/16, optuženi Marinko Hrkać, čl. 246 st. 2 KZ/11 i dr. - pripremno ročište,
09:15 sudac Rahela Valentić, K-50/16, optužena Ivka Kos i dr., čl. 337 st. 4 KZ/97,
09:30
09:45
10:00 sudac Renata Miličević, K-rz-7/15, optuženi Josip Mršić, čl. 120/1 OKZRH,
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45