Ročišnik
08:00
08:15
08:30
08:45
09:00 sudac Ivana Čalić, K-Us-46/15, I optuženi Ivo Sanader i dr., čl. 333/3 KZ i dr., rasprava će se održati u sudnici 37/I- Velika dvorana-odgoda,
sudac Sanja Mazalin, K-89/13, optuženi Petar Tonković i dr., čl. 337 st. 4 KZ/97 i dr. - mala dvorana 107/III - odgoda,
sudac Jasna Galešić, K-Us-61/14, I optužena Zlata Posavec i dr., čl. 337/1,3 i 4 KZ/97-odgoda,
sudac Irena Kvaternik, K-Us-1/16, optuženi Dejan Kostić i dr., čl. 328 st. 1 KZ/11 i dr. - velika dvorana 37/I-odgoda,
sudac Zdravko Majerović, K-Rz-2/11, optuženi Tomislav Merčep, čl. 120/1 OKZRH, rasprava će se održati u sudnici 67/I - Dvorana B,
sudac Tanja Pavelin Borzić, Kov-Us-24/15, I okrivljeni Božidar Kalmeta i dr., čl. 333/1,3 KZ i dr., sjednica optužnog vijeća će se održati u sudnici 77b-II,
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45