Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Profil naručitelja

 PROFIL NARUČITELJA

Županijski sud u Zagrebu

Trg Nikole Šubića Zrinskog 5

10000 Zagreb

Matični broj naručitelja 320676

OIB naručitelja 87134069158

e-mail: ured.predsjednika@zszg.pravosudje.hr