Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

 

 

OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

 


Sukladno odredbama članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi
(Narodne novine, broj 120/16) Županijski sud u Zagrebu kao javni
naručitelj objavljuje da ne postoje gospodarski subjekti s kojima ne smije sklapati
ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlja 8. Zakona.

 


Zagreb, 5. lipnja 2017. godine