Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima

ODJEL ZA PODRŠKU ŽRTVAMA I SVJEDOCIMA

Osnovne zadaće Odjela su:

- pružanje emocionalne podrške svjedocima i žrtvama prije, tijekom i nakon sudskog postupka,
- pružanje praktičnih informacija svjedocima, žrtvama i po potrebi članovima njihovih obitelji (informiranje o pravima i dužnostima svjedoka/žrtve, tijeku procesa suđenja i upućivanje na druge institucije ovisno o potrebama svjedoka i/ili žrtve).

Važno je naglasiti kako Odjel ne daje pravne savjete, ne provodi psihološko savjetovanje, ne radi s maloljetnim osobama, ne razgovara sa svjedokom i žrtvom o sadržaju iskaza te čuva sve povjerljive informacije o svjedocima i žrtvama.

 

Uz službenike Odjela za podršku na sudovima podršku pružaju i volonteri, osobe koje odvajaju svoje slobodno vrijeme kako bi pomogli drugima. Ukoliko želite volontirati, popunite obrazac i pošaljite ga na adresu istaknutu u obrascu.

Za više informacija obratite nam se:

Županijski sud u Zagrebu
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, 10 000 Zagreb
soba 84/II
Tel.: 01/480-1062
E-mail: Podrska-svjedocima-zg@pravosudje.hr
www.pravosudje.hr