Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Upute za posjet zatvorenicima u Zatvoru u Zagrebu

I/ Prema Pravilniku o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/10), u Zatvoru u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića bb, zatvorena osoba ima pravo na šest posjeta mjesečno od čega dvije posjete u neradne dane.

Posjete su:

- ponedjeljkom od 09,00 do 14,00 sati
- srijedom od 09,00 do 14,00 sati
- četvrtkom od 09,00 do 14,00 sati
- 1. i 3. nedjelja u mjesecu od 09,00 do 12,00 sati.

Dozvole se izdaju posjetiteljima na slijedeći način:

a/ za zatvorenike tijekom istrage dozvole izdaje sudac istrage koji vodi predmet ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom odnosno petkom (prije prve i treće nedjelje u mjesecu), od 8,30 do 11,00 sati.

- za zatvorenike tijekom istrage u Odjelu za USKOK i Odjelu za ratni zločin, dozvole se izdaju ponedjeljkom i četvrtkom u pisarnici Odjela za USKOK i kaznena djela ratnog zločina u sobi 76/II, od 08,30 do 12,00 sati

b/ za zatvorenike nakon podignute optužnice dozvole se izdaju ponedjeljkom i četvrtkom u
- pisarnici Kaznenog odjela prvog stupnja u sobi 103/III, od 08,30 do 12,00 sati
- pisarnici Odjela za USKOK i kaznena djela ratnog zločina u sobi 76/II, od 08,30 do 12,00 sati

time da se brojevi za redoslijed izdavanja dozvola izdaju u te dane od 08,00 do 12,00 sati na porti suda.

II/ Zatvorenici koji se nalaze u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, imaju posjete:

svaka subota u mjesecu od 14,00 do 15,00 sati
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati

svaka nedjelja u mjesecu od 14,00 do 15,00 sati,
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati,

blagdanima od 14,00 do 15,00 sati,
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati,

a dozvole za posjete tim zatvorenicima (bez prethodnog uzimanja brojeva) izdaju se u ovome sudu petkom od 10,00 do 11,00 sati.

III/ U iznimnim slučajevima (izdavanje dozvola invalidima, trudnicama, posjetiteljima koji dolaze izvan Zagreba i slično), sudac istrage odnosno predsjednik vijeća može odobriti izdavanje dozvola za posjet i izvan navedenog vremena.