Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - Administrativni referent-sudski zapisničar
Oglas - Dostavljač
Javni natječaj - Viši informatički referent
Oglas - Nadstojnik zgrade
Oglas - Čistačica
Javni natječaj - Sudski savjetnik
Oglas - Računovodstveni referent
Stručno osposobljavanje
Plan prijma
JAVNA NABAVA
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Godišnji raspored poslova
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Upute za posjet zatvorenicima u Zatvoru u Zagrebu

I/ Prema Pravilniku o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/10), u Zatvoru u Zagrebu, Dr. Luje Naletilića bb, zatvorena osoba ima pravo na šest posjeta mjesečno od čega dvije posjete u neradne dane.

Posjete su:

- ponedjeljkom od 09,00 do 14,00 sati
- srijedom od 09,00 do 14,00 sati
- četvrtkom od 09,00 do 14,00 sati
- 1. i 3. nedjelja u mjesecu od 09,00 do 12,00 sati.

Dozvole se izdaju posjetiteljima na slijedeći način:

a/ za zatvorenike tijekom istrage dozvole izdaje sudac istrage koji vodi predmet ponedjeljkom, srijedom i četvrtkom odnosno petkom (prije prve i treće nedjelje u mjesecu), od 8,30 do 11,00 sati.

- za zatvorenike tijekom istrage u Odjelu za USKOK i Odjelu za ratni zločin, dozvole se izdaju ponedjeljkom i četvrtkom u pisarnici Odjela za USKOK i kaznena djela ratnog zločina u sobi 76/II, od 08,30 do 12,00 sati

b/ za zatvorenike nakon podignute optužnice dozvole se izdaju ponedjeljkom i četvrtkom u
- pisarnici Kaznenog odjela prvog stupnja u sobi 103/III, od 08,30 do 12,00 sati
- pisarnici Odjela za USKOK i kaznena djela ratnog zločina u sobi 76/II, od 08,30 do 12,00 sati

time da se brojevi za redoslijed izdavanja dozvola izdaju u te dane od 08,00 do 12,00 sati na porti suda.

II/ Zatvorenici koji se nalaze u Bolnici za osobe lišene slobode u Zagrebu, Svetošimunska cesta 107, imaju posjete:

svaka subota u mjesecu od 14,00 do 15,00 sati
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati

svaka nedjelja u mjesecu od 14,00 do 15,00 sati,
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati,

blagdanima od 14,00 do 15,00 sati,
malodobna djeca od 13,00 do 14,00 sati,

a dozvole za posjete tim zatvorenicima (bez prethodnog uzimanja brojeva) izdaju se u ovome sudu petkom od 10,00 do 11,00 sati.

III/ U iznimnim slučajevima (izdavanje dozvola invalidima, trudnicama, posjetiteljima koji dolaze izvan Zagreba i slično), sudac istrage odnosno predsjednik vijeća može odobriti izdavanje dozvola za posjet i izvan navedenog vremena.