Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Sjedište i područje nadležnosti

Na temelju Zakona o područjima i sjedištima sudova "NN" 128/14

 

ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU nadležan je  za područje Općinskog građanskog suda u Zagrebu, Općinskog kaznenog suda u Zagrebu, Općinskog radnog suda u Zagrebu i Općinskog suda u Zlataru.