Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Ured predsjednika suda
Predsjednik suda

Ivan Turudić, univ.spec.crim.

 

mr.sc. Dražen Jakovina, zamjenik predsjednika

Marijana Šarić, tajnica predsjednika suda                                     480-1069

                                                           marijana.saric@zszg.pravosudje.hr

 
Ured predsjednika suda

Siniša Domačinović, upravitelj ureda                                             480-1116

                                                    sinisa.domacinovic@zszg.pravosudje.hr

Ivanka Szabo-Živković, voditeljica službe financijsko-računovodstvenih

                                   poslova                                                   480-1134

                                                  ivanka.szabozivkovic@zszg.pravosudje.hr

Ankica Bićanić, voditeljica pododsjeka za tumače i vještake          480-1128 
                                                          
ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr