Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Administrativni referent - sudski zapisničar
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
JAVNA NABAVA
Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge sistematskih pregleda službenika i namještenika
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Godišnji raspored poslova
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Odjel za USKOK

 

Odjel sudaca istrage nadležan za predmete USKOKA  
Erna Dražančić, predsjednica odjela  
Zoran Luburić, zamjenik  
Branka Pavasović, upraviteljica pisarnice

 480-1145

Elida Fuček, zamjenica upraviteljice pisarnice                        480-1085
   
suci  
Krešimir Devčić  
Milenko Djaković
Mirko Klinžić  
dr.sc. Oliver Mittermayer  
 
   
   
Odjel za USKOK kaznenog odjela I. stupnja  
Vjeran Blažeković, predsjednik odjela  
Rahela Valentić, zamjenica  
Branka Pavasović, upraviteljica pisarnice

 480-1145

Elida Fuček, zamjenica upraviteljice pisarnice - naplata troškova kaznenog postupka                       480-1085
   
suci  
Koraljka Bumči
Tomislav Juriša Sanja Mazalin
Dražen Kevrić Gordana Mihela Grahovac
Daniela Kustec Tanja Pavelin
Irena Kvaternik Željka Skomeršić
Maja Štampar Stipić
    
   
suci kaznenog odjela II. stupnja  
Sonja Brešković Balent Mirjana Rigljan
Ivana Čalić Jasna Smiljanić
Željko Horvatović Rajka Tomerlin Almer
Renata Miličević Lidija Vidjak
Siniša Pleše Dušanka Zastavniković Duplančić