Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Centar za izvršavanje kazni zatvora
Milan Došen, predsjednik centra                                     480-1105
Martina Maršić, zamjenica
Milica Mesić, voditeljica pisarnice                                    480-1126
 
sudac
Petar Šakić
 
više sudske savjetnice
Azra Marković
Ljubica Pezo Štirmer