Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - Viši informatički referent
Javni natječaj - Sudski savjetnik
Vozač i vozač dostavljač - oglas
Javni natječaj - računovdstveni referent
Stručno osposobljavanje
Plan prijma
Stručni suradnik za podršku žrtvama i svjedocima
Sudski zapisničar
JAVNA NABAVA
II. objašnjenje - ispravak dokumentacije za nadmetanje
I. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
II. Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
Postupci javne nabave u tijeku
OBJAVLJEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE UREDSKOG MATERIJALA
Ispravak objave o postupku javne nabave - obavijest
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Građanski odjel

 

Ksenija Grgić, predsjednica odjela

 

Gordana Filipović, zamjenica

 

Vesnica Radić, tajnica predsjednika odjela

 480-1169

Tanja Sokolski, voditeljica pisarnice

 480-1056

   

Služba za praćenje sudske prakse

 
Gordana Filipović, voditeljica službe  
Koraljka Glušić  
Dubravka Penić Lukač  
Marija Zrilić  
Jadranka Anić-Matić (privremeno na VSRH)  
   
više sudske savjetnice  
Dijana Hrstić  
Zorana Matešić  
   

suci

 
Tomislav Aralica Marina Kunić Stipić
Sandra Artuković Kunšt Mirna Marinić
Gordana Bošković Majerović Jadranka Matić
Lidija Bošnjaković Dubravka Migotti Gajski
Paula Božić Mirela Mijoč
Dubravka Burcar Tihana Marija Miladin

Marijana Divković (privremeno na VSRH)

Vlasta Mrzljak
Gordana Držaić Anka Orešković
Renata Đaković Vranković Karlota Posavec
Vlasta Feuš Miljenko Pospiš
Milena Frankić Diana Preglej
Vlatka Fresl Tomašević Suzana Radaković
Slavica Garac mr.sc. Neri Radas
mr.sc. Iris Gović Andrina Raspor Flis
Ana Gradišek Željka Rožić Kaleb
Ksenija Grgić Vanda Senta
Nika Grospić Ivasović Vesna Skrelev
Josip Grubišić Ines Smoljan
Darija Horvat Amanda Snoj
Vlasta Horvat-Mataić Teodora Tomšić
Ksenija Jakovčević Gabrijela Topić Kordej
Robert Jambor Jadranka Travaš
Lidija Jelavić Daniela Ukić
Ana Jeleč-Pecirep Antoneta Valentić
Sanja Joka Umičević Ivica Veselić
Suzana Kapustić Marijan Vugić
Ines Kovačević Željko Živković
Vesna Kovačević Ostoić Vesna Žulj
   
   
viši sudski savjetnici  
Lucija Arelić Alemka Putanec
Mirna Jakovac Srđan Sessa
Dina Jellin Ana Štimac (privremeno na VSRH)
Antonija Križanac Ana Vedriš (privremeno na VSRH)
Lana Maleković  
Marta Mikolčević (privremeno na VSRH)  
   
    
sudski savjetnici  
Ileana Bebek Marijana Lukić Grbavac
Josip Dešić Maja Mitrović
Sanja Jovanović Karajić Domagoj Novosel
Tea Jurič Iva Tratnik