Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - Računovodstveni referent
Javni natječaj - čistačica
Javni natječaj - Sudski zapisničar
Stručno osposobljavanje
Plan prijma
Stručni suradnik za podršku žrtvama i svjedocima
Sudski zapisničar
JAVNA NABAVA
Postupci javne nabave u tijeku
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Građanski odjel

 

mr.sc. Dražen Jakovina, predsjednik odjela

 

Gordana Filipović, zamjenica

 

Vesnica Radić, tajnica predsjednika odjela

 480-1169

Tanja Sokolski, voditeljica pisarnice

 480-1056

   

Služba za praćenje sudske prakse

 
Gordana Filipović, voditeljica službe  
Koraljka Glušić  
 
Marija Zrilić  
Jadranka Anić-Matić (privremeno na VSRH)  
   

suci

 
Tomislav Aralica Mirna Marinić
Sandra Artuković Kunšt Jadranka Matić
Goranka Barać-Ručević Mirjana Matijanec
Gordana Bošković Majerović Dubravka Migotti Gajski
Lidija Bošnjaković Vlasta Mrzljak
Paula Božić Anka Orešković
Dubravka Burcar Dubravka Penić Lukač

Marijana Divković (privremeno na VSRH)

Karlota Posavec
Gordana Držaić Miljenko Pospiš
Milena Frankić Diana Preglej
Vlatka Fresl Tomašević Suzana Radaković
Vlasta Feuš mr.sc. Neri Radas
Slavica Garac Andrina Raspor Flis
mr.sc. Iris Gović Željka Rožić Kaleb
Ana Gradišek Vanda Senta
Jasenka Grgić Vesna Skrelev
Ksenija Grgić Ines Smoljan
Nika Grospić Ivasović Amanda Snoj
Josip Grubišić Teodora Tomšić
Darija Horvat Gabrijela Topić Kordej
Vlasta Horvat-Mataić Jadranka Travaš
Ksenija Jakovčević Daniela Ukić
Lidija Jelavić Antoneta Valentić
Sanja Joka Umičević Ivica Veselić
Suzana Kapustić Marijan Vugić
Vesna Kovačević Ostoić Željko Živković
Marina Kunić Stipić Vesna Žulj
   
   
viši sudski savjetnici  
Lucija Arelić Marta Mikolčević (privremeno na VSRH)
Monika Boras Neda Mucić Crnoja (privremeno na VSRH)
Dijana Hrstić Nina Pavičić
Mirna Jakovac Alemka Putanec
Dina Jellin Ana Štimac (privremeno na VSRH)
Antonija Križanac Ana Vedriš (privremeno na VSRH)
Lana Maleković Petar Zaradić (privremeno na VSRH)
Zorana Matešić  
    
sudski savjetnici  
Ileana Bebek Domagoj Novosel
Josip Dešić Tanja Sclaunich (privremeno na VSRH)
Sanja Jovanović Karajić Srđan Sessa
Tea Jurič

Ingrid Šegon (privremeno na VSRH)

Marijana Lukić Grbavac

Iva Tratnik

Maja Mitrović