Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - Viši informatički referent
Javni natječaj - Sudski savjetnik
Vozač i vozač dostavljač - oglas
Javni natječaj - računovdstveni referent
Stručno osposobljavanje
Plan prijma
Stručni suradnik za podršku žrtvama i svjedocima
Sudski zapisničar
JAVNA NABAVA
II. objašnjenje - ispravak dokumentacije za nadmetanje
I. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
II. Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
Postupci javne nabave u tijeku
OBJAVLJEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE UREDSKOG MATERIJALA
Ispravak objave o postupku javne nabave - obavijest
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Telefoni i faksevi

Brojevi telefona i fakseva

 

  

CENTRALA 4801-111  

                     

Glasnogovornik suda 4801-032

fax:2369-100

Ostvarivanje prava temeljem Zakona o pravu na

pristup informacijama

4801-055

fax:4920-260

Poslovi s vještacima i tumačima 4801-128 fax:4920-260
Tajnica predsjednika suda 4801-069 fax:4920-260
Služba financijsko-računovodstvenih poslova 4801-134 fax 4801-181
Odjel izvršavanja kazni zatvora 4801-126 fax 4801-180
Odjel sudaca istrage 4801-166 fax 4801-013
Kazneni odjel I. stupnja i Odjel za mladež 4801-017 fax 4801-070
Odjel za USKOK i Odjel za ratni zločin 4801-085 fax 4920-261
Kazneni odjel II. stupnja 4801-167 fax 4801-173
Građanski odjel 4801-056 fax 4801-015

 

Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove i tijela
državne uprave:
e-mail:
zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr  


Glasnogovornik suda: Krešimir Devčić, sudac
tel. 4801-032
fax 2369-100
e-mail:
glasnogovornik@zszg.pravosudje.hr  


Zamjenica glasnogovornika suda: Iva Kero, sudska savjetnica
tel. 4801-037
e-mail:
iva.kero@zszg.pravosudje.hr


Službena osoba za informiranje: Dorijana Aleksa, viša sudska savjetnica
tel. 4801-055
e-mail:
dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr  


Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima: Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail:
ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr  


Tajnica predsjednika suda: Marijana Šarić
tel. 4801-069
fax 4920-260
e-mail:
marijana.saric@zszg.pravosudje.hr


Tajnica predsjednika Građanskog odjela: Vesnica Radić
tel. 4801-169
fax 4801-138
e-mail:
vesnica.radic@zszg.pravosudje.hr