Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Kontakt

 

  CENTRALA   4801-111

 

 

  Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove i tijela

  državne uprave:

 

  e-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

 

 

  Glasnogovornik suda: Krešimir Devčić, sudac 

  tel. 4801-032 
  fax 2369-100
  e-mail:
glasnogovornik@zszg.pravosudje.hr 


  Zamjenica glasnogovornika suda: Iva Kero, sudska savjetnica

  tel. 4801-037

  e-mail: iva.kero@zszg.pravosudje.hr

 


  Službena osoba za informiranje: Dorijana Aleksa, viša sudska savjetnica 

  tel. 4801-055 
  e-mail: dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr

 

 
  Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima: Ankica Bićanić

  tel. 4801-128
  fax 4920-260
  e-mail:
ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr  


  Tajnica predsjednika suda: Marijana Šarić

 

  tel. 4801-069 

  fax 4920-260
  e-mail:
marijana.saric@zszg.pravosudje.hr

 

 

  Tajnica predsjednika Građanskog odjela: Vesnica Radić
 

  tel. 4801-169

  fax 4801-138 
  e-mail: vesnica.radic@zszg.pravosudje.hr