Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Javni natječaj - Viši informatički referent
Javni natječaj - Sudski savjetnik
Vozač i vozač dostavljač - oglas
Javni natječaj - računovdstveni referent
Stručno osposobljavanje
Plan prijma
Stručni suradnik za podršku žrtvama i svjedocima
Sudski zapisničar
JAVNA NABAVA
Zapisnik o javnom otvaranju ponuda
II. objašnjenje - ispravak dokumentacije za nadmetanje
I. Objašnjenje dokumentacije za nadmetanje
Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
II. Prethodno savjetovanje zainteresiranim gospodarskim subjektima
Postupci javne nabave u tijeku
OBJAVLJEN JE POSTUPAK JAVNE NABAVE UREDSKOG MATERIJALA
Ispravak objave o postupku javne nabave - obavijest
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Kontakt

 

  CENTRALA   4801-111

 

 

  Elektronička kontaktna točka za službeno dopisivanje za sudove i tijela

  državne uprave:

 

  e-mail: zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr

 

 

  Glasnogovornik suda: Krešimir Devčić, sudac 

  tel. 4801-032 
  fax 2369-100
  e-mail:
glasnogovornik@zszg.pravosudje.hr 


  Zamjenica glasnogovornika suda: Iva Kero, sudska savjetnica

  tel. 4801-037

  e-mail: iva.kero@zszg.pravosudje.hr

 


  Službena osoba za informiranje: Dorijana Aleksa, viša sudska savjetnica 

  tel. 4801-055 
  e-mail: dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr

 

 
  Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima: Ankica Bićanić

  tel. 4801-128
  fax 4920-260
  e-mail:
ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr  


  Tajnica predsjednika suda: Marijana Šarić

 

  tel. 4801-069 

  fax 4920-260
  e-mail:
marijana.saric@zszg.pravosudje.hr

 

 

  Tajnica predsjednika Građanskog odjela: Vesnica Radić
 

  tel. 4801-169

  fax 4801-138 
  e-mail: vesnica.radic@zszg.pravosudje.hr