Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

Unutarnje ustrojstvo suda

 

Predsjednik suda:

Ivan Turudić, univ.spec.crim.

  

Ustrojstvene jedinice suda:

Sudska uprava (Ured predsjednika suda)
Centar za izvršenje kazni zatvora

Odjel sudaca istrage

Kazneni odjel I. stupnja

Odjel za mladež 
Kazneni odjel II. stupnja

Odjel za USKOK

Odjel za ratni zločin

Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda Republike Hrvatske i Ustavnog suda Republike Hrvatske
Građanski odjel

 
 

 

 

                     Radno vrijeme suda: 8,00 - 16,00 h

 

                Ljetno radno vrijeme: od 1. srpnja do 31. kolovoza: 7,30 - 15,30 h