Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

povjerenik za etiku

Povjerenik za etiku: Marijana Barišić, viša sudska savjetnica


tel. 4801-117 

mail: marijana.barisic@zszg.pravosudje.hr