05.02.2016.-Izuzeće sutkinje Ivane Čalić

V.d. predsjednika suda, sudac mr.sc.Dražen Jakovina, prihvatio je prijedlog sutkinje Ivane Čalić za njezinim izuzećem od obavljanja sudske dužnosti u predmetu ovoga suda K-US-46/15.
Cjelovita odluka nalazi se u rubrici „Objavljene sudske odluke“.

23.12.2015.-spojeni predmeti protiv Sanadera i Hernadija

Izvanraspravno vijeće odlučilo je spojiti predmete koji se vode protiv okr. Ive Sanadera i okr.  Zsolta Tamasa Hernadija. Svoju odluku argumentiraju činjenicom da, u odnosu na kazneno djelo vezano uz  INA-MOL (kaznena djela davanja i primanja mita), postoji međusobna veza i optužnice se temelje na istim dokazima, a istovremeno se radi o postupcima koji se nalaze u istoj fazi, čime su ostvareni razlozi za provedbu jedinstvenog postupka iz članka 25. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku/08.

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

17.12.2015. - VSRH odbio žalbu USKOK-a na puštanje Sanadera

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je žalbu USKOK-a na odluku našeg suda kojom je ukinut istražni zatvor protiv Ive Sanadera, nakon čega je isti pušten da se brani sa slobode. U  rješenju upiru na raniju odluku Ustavnog suda i njeno obrazloženje posebno ističući da su, sukladno čl.77. st.2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, sudovi dužni poštivati pravna stajališta izražena u odlukama toga suda. Sukladno tome, VSRH zaključuje da više ne postoji opasnost od bijega na strani okrivljenika, čime je odluka izvanraspravnog vijeća našeg suda postala pravomoćna.

16.10.2015. - OBAVIJEST

Sjednica izvanraspravnog vijeća povodom prijedloga okr. Ive Sanadera za određivanjem jamčevine kao zamjene za istražni zatvor, održat će se 19. listopada 2015. u 12,30 sati.

Sjednica je zatvorena za javnost.

                                                         

13.04.2015.-Bandiću vraćene gradonačelničke ovlasti

Izvanraspravno vijeće djelomično je prihvatilo žalbu okr. Milana Bandića na rješenje suca istrage kojim je odbio prijedlog obrane da mu se ukinu izrečene mjere opreza. Tako i dalje egzistira mjera zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa svjedocima koji još nisu ispitani u istrazi dok je istovremeno ukinuta zabrana obavljanja profesionalne djelatnosti gradonačelnika Grada Zagreba. Pritom ostaje na snazi jamstvo u iznosu od 15.000.000,00 kuna kao garancija da isti neće ometati istragu koja se vodi protiv njega. Ovo rješenje uslijedilo je nakon odluke Ustavnog suda kojom je Bandić pušten na slobodu te je cjelokupni postupak vraćen u stadij u kojem je vijeće moralo ponovo razmatrati izrečene mjere opreza.

03.04.2015. Objavljena odluka Kv-rz-11/15
Izvanraspravno vijeće donijelo je odluku Kv-rz-11/15 koja je u cijelosti objavljena u rubrici „Objavljene sudske odluke“
10.03.2015.-protiv Milana Bandića ponovo određen istražni zatvor

Sudac istrage Zdenko Posavec prihvatio je prijedlog USKOK-a, koji je stigao današnjeg dana na sud, i ponovo odredio istražni zatvor protiv Milana Bandića te odredio naplatu ranije uplaćenog jamstva u korist proračuna. Naime, USKOK je jučerašnjeg dana otvorio istragu protiv Milana Bandića zbog osnovane sumnje da je, nakon puštanja na slobodu, počinio tri nova kaznena djela (sprječavanje dokazivanja, krivotvorenje isprave i poticanje na davanje lažnog iskaza) čime je, po ocjeni suca istrage, prekršio obećanje da neće počiniti novo kazneno djelo. Nakon ročišta koje je započelo u 14,00 sati Milan Bandić je, temeljem ovakve odluke, direktno sa suda sproveden u Zatvor u Zagrebu.

10.03.2015.- Bandiću ukinuta mjera zabrane obavljanja funkcije gradonačelnika

Izvanraspravno vijeće je, na sjednici održanoj 09. ožujka 2015., ukinulo mjeru opreza zabrane obavljanja gradonačelničke dužnosti Milanu Bandiću. Vijeće smatra da se Bandić do sada pridržavao izrečenih mjera opreza, da mjere opreza predstavljaju uskratu prava na osobnu slobodu naročito u situaciji kad se radi o  funkciji na koju je on izabran voljom građana, tako da je u ovom trenutku uplaćena jamčevina, u iznosu koji premašuje sve do sada izrečene, dostatna garancija da se  prevenira opasnost od ponavljanja kaznenog djela na slobodi.

06.02.2015. - odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv Glavaša

Izvanraspravno vijeće odbilo je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu za određivanje istražnog zatvora protiv optuženog Branimira Glavaša. Odluka vijeća sa pisanim obrazloženjem će biti izrađena slijedeći tjedan kada će se i objaviti na našoj web stranici. Protiv te odluke državno odvjetništvo ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od tri dana od zaprimanja pisanog otpravka.

02.02.2015. - određeno ročište za Glavaša

Povodom prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, za određivanje istražnog zatvora protiv optuženika Branimira Glavaša, zakazano je ročište koje će se održati pred izvanraspravnim vijećem dana 06. veljače 2015. u 12,00 sati. Ročište nije otvoreno za javnost, a pozivi su upućeni državnom odvjetništvu te optuženom Branimiru Glavašu i njegovim braniteljima.

27.01.2015. - Odluka vijeća o istražnom zatvoru protiv Branimira Glavaša

          Branitelj nepravomoćno osuđenog Branimira Glavaša, odvjetnik Dražen Matijević iz Osijeka, podnio je Vrhovnom sudu RH prijedlog za ukidanje istražnog zatvora određenog nakon donošenja prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu. Prijedlog je Vrhovni sud proslijedio našem sudu na odlučivanje, kojim povodom je izvanraspravno vijeće danas zasjedalo i odbilo prijedlog za ukidanje istražnog zatvora te istovremeno povuklo nalog za izdavanje tjeralice koja je raspisana prije deset dana nakon donošenja odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta presuda Vrhovnog suda u tom predmetu.


          Izvanraspravno vijeće smatra da je rješenje o pritvoru (tada se zvao pritvor jer je postupak vođen po ZKP/97) prestalo važiti po sili zakona u trenutku kad je Branimir Glavaš započeo s izdržavanjem kazne zatvora u BiH. Obzirom na tu činjenicu, kao i činjenicu da se Glavaš faktično sada ne nalazi u istražnom zatvoru, prijedlog obrane je odbijen, a shodno tome je povučena i tjeralica koja, po ocjeni vijeća, ne može opstojati jer nema egzistentnog rješenja o istražnom zatvoru (pritvoru).


          Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

31.10.2014.-Odluka vijeća o istražnom zatvoru protiv Milana Bandića i dr.

Izvanraspravno vijeće odbilo je žalbu USKOK-a na odluku suca Zdenka Posavca o određivanju jamstva u odnosu na Petra Pripuza, Mira Lacu i Ivana Markusa. To znači da je odluka o jamstvu u odnosu na ove osumnjičenike postala pravomoćna pa će, nakon izvršene uplate jamstva na račun suda, sudac istrage odlučivati o ukidanju istražnog zatvora te uvjetima jamstva.

U odnosu na Milana Bandića i preostale osumnjičenike, rješenje suca istrage je ukinuto zbog procesnih razloga i u tom dijelu sudac Posavec mora ponovo odlučivati. To znači da će se  održati novo ročište na kojem će sudac opet razmotriti prijedlog USKOK-a u prisutnosti stranaka. Ovo ročište će se održati prvog slijedećeg radnog dana, odnosno u ponedjeljak 03.11.2014.

10.06.2014.-potvrđena optužnica protiv Zsolta Tamasa Hernadija

Optužno vijeće, pod predsjedanjem sutkinje Gordane Mihele Grahovac, potvrdilo je optužnicu protiv predsjednika uprave MOL-a Zsolta Tomasa Hernadija zbog kaznenog djela davanja mita iz čl.348 st.1 KZ/97. Istovremeno je prihvaćen prijedlog USKOK-a da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika smatrajući da su ostvarene sve zakonske pretpostavke za to. Obrana okr. Hernadija je na ročištu predložila da se opozove odluka o određivanju istražnog zatvora što je optužno vijeće odbilo te će se u daljnjem tijeku postupka, sukladno zakonskoj proceduri, odrediti predsjednik raspravnog vijeća radi priprema za održavanje rasprave.
Protiv rješenja o suđenju u odsutnosti obrana ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Vrhovni sud RH.

14.02.2014.-odbijen zahtjev za izuzeće Ivana Turudića

Predsjednik Vrhovnog suda RH odbio je kao neosnovan zahtjev opt. Ive Sanadera za otklonom od obavljanja sudske dužnosti predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, Ivana Turudića, u predmetu K-Us-8/12. U odluci se, u bitnom, navodi da je tijekom provedenog postupka utvrđeno da odvjetnik Goran Suić, kao branitelj Ive Sanadera u ovom kaznenom postupku, nije zastupao sutkinju Ivanu Čalić pred Međubiskupijskim sudom prvog stupnja u Zagrebu te da se ona u postupku pred tim sudom sama zastupa i brani. Shodno tome, predsjednik suda nije imao niti je mogao imati saznanja o bilo kakvom pravnom odnosu između tog odvjetnika i sutkinje pa samim time nema razloga za njegovim otklonom.

Daljnju odluku, vezanu uz  zahtjev za izuzeće sutkinje Ivane Čalić, donijet će predsjednik ovog suda do početka nastavka suđenja  određenog za 17. veljače 2014.g.

03.02.2014.-očitovanje na izjavu zamjenice ravnatelja USKOK-a

Dana 31. siječnja 2014., u predmetu K-us-18/13, protiv I optuženog B.R. i II optuženog I.B., vijeće Županijskog suda u Zagrebu, nakon održane rasprave, donijelo je presudu kojom se I optuženik B.R. oslobađa od optužbe, a u odnosu na II optuženika I. B. optužba se odbija. Nakon što je predsjednik vijeća ukratko obrazložio razloge presude, zamjenica ravnatelja USKOK-a Ksenija Pavić, je ispred zgrade suda okupljenim novinarima izjavila:“Ovakvom presudom sud javnu nabavu kao institut naprosto čini bespredmetnom i nepotrebnom. Na ovaj način i ovakvom presudom sud zapravo poručuje: kupujte što želite, pod uvjetima kojima želite, trošite sredstva poreznih obveznika, kako god vam bilo drago i za to nećete biti odgovorni.“

Ovakvu izjavu zastupnice optužbe, zamjenice ravnatelja USKOK-a, Županijski sud u Zagrebu smatra potpuno neprihvatljivom i neprimjerenom.

Naime, člankom 115. Ustava Republike Hrvatske određeno je da sudbenu vlast obavljaju sudovi, da je sudbena vlast samostalna i neovisna i da sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava, dok je člankom 121.a određeno da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

 

Prethodno navedena izjava zamjenice ravnatelja USKOK-a protivna je odredbama iz dva prethodno citirana članka Ustava RH. Posve je neprimjereno na takav način, putem medija, obraćati se sudu, iznositi vlastite vrijednosne sudove i u konačnici insinuirati da je sudsko vijeće namjerno i svjesno prekršilo zakon i da namjerno i svjesno šalje javnosti poruke da se činjenje kaznenog djela isplati, pa čak i da sam sud potiče takvo ponašanje.

Protiv prvostupanjske presude državno odvjetništvo, koja je stranka u postupku, ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji je jedini mjerodavan odlučiti o osnovanosti iste.

Upravo suprotno, izjavom zamjenice ravnatelja USKOK-a, šalje se kriva poruka javnosti, a institucija DORH-a se prikazuje nadređenom sudu, suprotno nego je određena citiranom ustavnom odredbom. Treba jasno naglasiti da je državni odvjetnik stranka u postupku i kao takva dužna je poštivati sud, a ne omalovažavati ga u medijskim istupima.

Stoga, pozivamo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da se ubuduće suzdrži od takvih postupanja. 

                                                                                           Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu
                                                                                                                 Ivan Turudić


O tome obavijest:
1. Predsjednik VSRH, g.Branko Hrvatin
2. Ministar pravosuđa, g. Orsat Miljenić
3. Glavi državni odvjetnik, g. Mladen Bajić
4. Ravnatelj USKOK-a, g. Dinko Cvitan

27.01.2014. - očitovanje

Vezano uz medijske natpise o postupanju Županijskog suda u Zagrebu ('' Saborska većina može 'presuditi' da Perković nije smio biti izručen'', Večernji list, 27. siječnja 2014.), dajemo slijedeće:

 

                                                                      OČITOVANJE 

Općinski kazneni sud u Zagrebu izdao je europski uhidbeni nalog za Ivanom Radoševićem, u svrhu vođenja kaznenog postupka, zbog kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, poticanjem na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju – opisano po članku 292. stavak 2. u vezi sa st. 1 alineja 2 i 6, u svezi sa člankom 37. Kaznenog zakona.


Predmetno kazneno djelo nije kazneno djelo s Popisa iz članka 10. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, odnosno članka 2. stavak 2. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (2002/584/PUP). Slijedom toga je bila potrebna provjera dvostruke kažnjivosti, a time i zastare po njemačkom pravu, kao jednim od razloga za odbijanje predaje.


Iz odluke njemačkog suda o odbijanju predaje (posl. broj 1 Ausl 46/13 od 29.10.2013.), proizlazi da postoji nadležnost SR Njemačke na temelju domaćeg prava jer je Ivan Radošević državljanin SR Njemačke, a za predmetno djelo je, na temelju paragrafa 78 stavak 3 broj 4 Kaznenog zakona SR Njemačke, zastara nastupila 2007. godine.

Stoga se odbijanje predaje od strane SR Njemačke, zbog zastare, ne može dovoditi u odnos sa postupanjima Županijskog suda u Zagrebu  kada odlučuje o predaji zbog kaznenih djela s Popisa, obzirom da se u slučaju Ivana Radoševića nije radilo o djelu s navedenog Popisa. U istovjetnom slučaju i Županijski sud u Zagrebu bi provjeravao (i provjerava)  zastaru, a kada postoji nadležnost RH prema domaćem pravu.

Predsjednik suda
Ivan Turudić08.01.2014. - Objavljena odluka KV-EUN-2/14

Izvanraspravno vijeće donijelo je odluku KV-EUN-2/14 koja je u cijelosti objavljena u rubrici

"Objavljene sudske odluke"

03.01.2014.-Ukinut istražni zatvor protiv Perkovića

Odlučujući o žalbi odvjetnika Ante Nobila, izvanraspravno vijeće je ukinulo istražni zatvor protiv Josipa Perkovića i odredilo više mjera opreza. Tako mu je privremeno oduzeta putovnica i osobna iskaznica, određena zabrana napuštanja Grada Zagreba i zabrana izdavanja nove putne isprave. Nakon ove faze postupka sudac istrage će ponovo dostaviti spis vijeću koje onda odlučuje o predaji Perkovića zemlji izdavanja Europskog uhidbenog naloga, SR Njemačkoj, a odluka se donosi na sjednici u prisutnosti stranaka. Nastavno, o žalbi protiv odluke vijeća našeg suda kojom se odlučuje o predaji, odlučuje izvanraspravno vijeće Vrhovnog suda RH u roku od tri dana od zaprimanja spisa na odluku.

10.12.2013.-Odluka povodom prijedloga USKOK-a za izuzeće suca Željka Horvatovića


PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 29 Su-1742/13
Zagreb, 9. prosinca 2013. 

                                                                         R J E Š E NJ E

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Ivan Turudić odlučujući o zahtjevu Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta broj K-US-21/09 od 6. prosinca 2013. za izuzeće suca Županijskog suda u Zagrebu Željka Horvatovića u kaznenom predmetu Županijskog suda u Zagrebu broj K-US-18/13 protiv I optuženog Berislava Rončevića i dr., temeljem članka 35. stavak 1. Zakona o kaznenom postupku,

                                                                           r i j e š i o j e

O d b i j a se zahtjev Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta za izuzeće suca Županijskog suda u Zagrebu Željka Horvatovića od postupanja u kaznenom predmetu tog suda broj K-US-18/13 kao neosnovan.

                                                                          Obrazloženje

Tijekom kaznenog postupka koji se vodi kod Županijskog suda u Zagrebu broj K-US-18/13 protiv I optuženog Berislava Rončevića i II optuženog Ive Bačića zbog kaznenog djela iz članka 337. stavak 1. i 4. Kaznenog zakona (Narodne Novine broj 110/97, 27/98, 129/00, 51/01, 105/04, 84/05, 84/05, 71/06, 110/07 i 152/08, dalje u tekstu KZ/97), dana 6. prosinca 2013. Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (dalje u tekstu - USKOK) podnio je zahtjev za otklon od obavljanja sudske dužnosti predsjednika vijeća suca Županijskog suda u Zagrebu Željka Horvatovića, jer postoje okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost.

U navedenom zahtjevu navodi se u bitnome da postupanje predsjednika vijeća Željka Horvatovića, odnosno odbijanje dokaznih prijedloga USKOK-a koje je bilo potrebno prihvatiti ukazuje na evidentnu proturječnost u zaključcima tog suca, odnosno da istome nije cilj utvrditi sve odlučne činjenice u konkretnom kaznenom postupku, a što samo po sebi upućuje na postojanje pristranosti suca Željka Horvatovića. Stoga predlaže izuzeti ga od daljnjeg postupanja u navedenom predmetu.

Zahtjev nije osnovan.

Iz izjave suca Županijskog suda u Zagrebu Željka Horvatovića dostavljene u smislu članka 35. stavak 3. Zakona o kaznenom postupku („Narodne novine“ broj 152/08, 76/09, 80/11, 91/12 – Odluka ustavnog suda, 143/12 i 56/13, dalje – ZKP/08) od 6. prosinca 2013. proizlazi da je odluke zbog kojih je USKOK podnio zahtjev za njegov otklon donijelo vijeće od tri člana, nakon iscrpne analize i ocjene svih dokaza, te da se radi o pravnoj ocjeni u kojoj se ne prejudicira sudska odluka niti se istom ne izražava pristranost u odnosu na bilo koju od stranaka. Stoga predlaže odbiti zahtjev za izuzeće kao neosnovan.

O zahtjevu za izuzeće suca iz članka 34. stavak 1. ZKP/08, a što je i konkretno slučaj, odluku sukladno odredbi članka 35 stavak 2 ZKP/08, donosi predsjednik suda. Stoga, predsjednik Županijskog suda u Zagrebu odlučuje o zahtjevu za izuzeće predsjednika vijeća suca Željka Horvatovića.

Zahtjev za izuzeće od obavljanja sudske dužnosti podnesen je iz razloga propisanog odredbom članka 32. stavak 2. ZKP/08 kojim je određeno da sudac može biti otklonjen od obavljanja sudačke dužnosti, ako se navedu i dokažu okolnosti koje izazivaju sumnju u njegovu nepristranost.

Izvršen je uvid u kazneni spis broj K-US-18/13, te izjavu predsjednika vijeća Željka Horvatovića čije se izuzeće traži.

Naime, USKOK u svom zahtjevu navodi da je predsjednik vijeća Željko Horvatović na glavnoj raspravi dana 3. prosinca 2013. temeljem članka 421. stavak 2. točka 3. ZKP/08 odbio kao nevažne dokazne prijedloge USKOK-a, pa tako između ostalog, i da se ispitaju kao svjedoci Zlatko Kozolić i Ivan Popović, djelatnici Vojno sigurnosne agencije, temeljeći svoje razloge na prekluziji dokaza. Također, USKOK navodi da je predsjednik vijeća na istoj toj raspravi pročitao dokumentaciju kao dokaz, a potom je zaključio da se ne radi o dokazu.

Iz navedenog proizlazi kako USKOK traži izuzeće predsjednika vijeća zbog nezadovoljstva procesnim odlukama donesenih tijekom postupka, a koje odluke bi po ocjeni USKOK-a ukazivale na sumnju u nepristranost predsjednika vijeća.

Prvenstveno valja napomenuti da ovakovi navodi sami po sebi predstavljaju nepotrebno polemiziranje sa procesnim odlukama suda te nisu prihvatljivi i prikladni da bi izazvali sumnju u postojanje nepristranosti i objektivnosti predsjednika vijeća. Pored navedenog, način podnošenja zahtjeva za izuzeće koji je bio i medijski najavljen prije nego što je formalno podnesen, ukazuje na pokušaj nedopuštenog utjecaja podnositelja zahtjeva za izuzeće te stvaranje negativne slike o načinu na koji se kazneni postupak vodi, što je također neprihvatljivo.

USKOK nije vodio računa da se prilikom ocjene zahtjeva za izuzeće ne ispituju odluke donesene u konkretnom predmetu, kako u dijelu utvrđenog činjeničnog stanja, tako ni u primjeni materijalnog i procesnog prava, jer odluku suca ili vijeća može preispitivati, odnosno vršiti kontrolu nad istom, samo viši sud povodom izjavljenog pravnog lijeka.

Stoga tvrdnje iz zahtjeva, a koje se odnose na način postupanja predsjednika vijeća Željka Horvatovića, nisu takvog karaktera da bi uopće bile prikladne izazvati sumnju u nepristranost ili objektivnost tog suca, jer se svi razlozi kojima USKOK opravdava svoje sumnje u nepristranost istoga, a koje u svojoj biti predstavljaju žalbene razloge, mogu iznijeti u eventualnom pravnom lijeku, a što će podnositelj zahtjeva tijekom ovog postupka imati mogućnost.

Prema tome, valjalo je zahtjev USKOK-a za izuzeće predsjednika vijeća suca Županijskog suda u Zagrebu Željka Horvatovića odbiti kao neosnovan temeljem članka 35. stavak 1. ZKP/08 i riješiti kao u izreci ovog rješenja. 


                                                                                                                       PREDSJEDNIK SUDA: 
                                                                                                                   Ivan Turudić, univ.spec.crim.

28.10.2013. - potvrđena optužnica protiv Josipa Boljkovca

Optužno vijeće, pod predsjedanjem suca Ivana Turudića, potvrdilo je optužnicu Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu protiv Josipa Boljkovca zbog kaznenog djela ratnog zločina protiv civilnog stanovništva iz članka 120. stavak 1. Osnovnog krivičnog zakona Republike Hrvatske.

Josipu Boljkovcu se optužnicom  stavlja na teret da je kao šef povjerenstva Odjeljenja za zaštitu naroda (OZN-e) za Grad i Kotar Karlovac u periodu od 7. svibnja do sredine lipnja 1945.g. zapovjedio uhićenje većeg broja civila pod optužbom da su surađivali s ustaškim vlastima te da je, po njegovoj zapovjedi, nakon ispitivanja  21 osoba ubijena na predjelu Vidanka Curak.