Glavni izbornik
Naslovnica
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
Ured predsjednika suda
Centar za izvršavanje kazni zatvora
Odjel sudaca istrage
Kazneni odjel I. stupnja
Odjel za mladež
Kazneni odjel II. stupnja
Odjel za USKOK
Odjel za ratni zločin
Odjel za praćenje sudske prakse Suda Europske unije, Europskog suda za ljudska prava, Vrhovnog suda
Građanski odjel
Sjedište i područje nadležnosti
KONTAKT
Telefoni i faksevi
Radno vrijeme za primanje stranaka
povjerenik za etiku
ovlaštena osoba za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu drž. službenika i namještenika
SUDSKA PRAKSA
e-Predmet
MIRENJE
NATJEČAJI I OGLASI
Čistačica
Administrativni referent - sudski zapisničar
Računovodstveni referent
STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
JAVNA NABAVA
Nabava osobnog vozila putem financijskog leasinga
Poziv za dostavu ponuda za nabavu usluge sistematskih pregleda službenika i namještenika
Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
Plan nabave
Obavijest o nepostojanju sukoba interesa
Profil naručitelja
Pravilnik o provođenju postupaka jednostavne nabave
Financijski planovi
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
PRAVILNICI
Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Župani
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Povjerljiva osoba
Povjerenik za otpad
OSTALO
Odjel za podršku žrtvama i svjedocima
Novčana naknada za žrtve kaznenih djela
Upute za posjet pritvorenicima
Kućni red
Etički kodeks državnih službenika
Kodeks sudačke etike
Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Zahtjev za suđenje u razumnom roku OBAVIJEST o načinu isplate naknade zbog povrede prava
Godišnji raspored poslova
Arhiva
Završeni natječaji
Završeni postupci javne nabave
Linkovi
Ročišnik
                          
Sudačka mreža

Voditeljica pododsjeka za poslove s vještacima i tumačima:

Ankica Bićanić
tel. 4801-128
fax 4920-260
e-mail: ankica.bicanic@zszg.pravosudje.hr
 

 

Sudačka mreža (popis sudskih vještaka i tumača)

24.08.2020. - Tomislav Horvatinčić - izvršenje kazne zatvora

Vezano uz napise u medijima o tome zašto osuđenik Tomislav Horvatinčić nije na odsluženju kazne zatvora, a radi potpunog informiranja javnosti, objavljujemo slijedeće:

 
Tomislavu Horvatinčiću je, zadnjim sudskim rješenjem, izvršavanje kazne zatvora odgođeno do 30. rujna 2020. te mu je naloženo da se, radi izvršavanja kazne, osobno javi 01. listopada 2020. u Centar za dijagnostiku u Zagrebu.


Navedeno rješenje donio je sudac izvršenja nakon pribave stručnog mišljenja liječnika Zatvorske bolnice u Zagrebu o mogućnostima liječenja osuđenika u okvirima zatvorskog sustava Republike Hrvatske.

 
Naime, nakon pregleda liječničke dokumentacije, liječnici odgovarajućih specijalizacija dostavili su sucu mišljenje prema kojem se kod osuđenika Tomislava Horvatinčića radi o znatnom pogoršanju postojeće kronične bolesti koja se ne može liječiti unutar zatvorskog sustava, koje mišljenje je bilo zakonski temelj za donošenje rješenja u smislu članka 54. stavak 3. točka 1. Zakona o izvršavanju kazne zatvora.

 
Naglašava se da je ovakva odluka suca izvršenja sukladna dosadašnjoj sudskoj praksi i ni po čemu ne razlikuje od postupanja u drugim sličnim slučajevima.


Glasnogovornik suda
Sudac Krešimir Devčić

Obavijest

 

 

 

 

Izvješćujemo Vas da zbog korištenja godišnjih odmora predsjednica Građanskog odjela te pisarnica Građanskog odjela neće primati stranke u vremenu od

 

6. do 28. kolovoza 2020.

 

Stranke rješavanje predmeta mogu u ovom razdoblju požuriti pisanim putem.

 

 

 

 

 

Obavijest

 

 

Na temelju čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19), predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Ivan Turudić, univ.spec.crim., donosi sljedeću


O D L U K U


I. Radi zaštite zdravlja svih sudionika u postupku, kao i zaposlenika suda, za vrijeme boravka u zgradama suda, obvezno je korištenje zaštitnih maski.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 29. lipnja 2020.                                                                                             PREDSJEDNIK SUDA
                                                                                               Ivan Turudić, univ.spec.crim.

 

 

 

03.06.2020. - Priopćenje vezano za predmet okr. Josipa Rimac i dr.

 

 

Vezano uz napise u medijima o “curenju” informacija u kaznenom predmetu protiv okr. Josipe Rimac i dr., radi potpunog informiranja javnosti želimo naglasiti:

   Istragu u ovom predmetu vodi USKOK kod kojeg se nalazi cjelokupni spis predmeta. Okrivljenici i njihovi branitelji imaju pravo uvida u spis od trenutka kada je okrivljenik ispitan, odnosno od trenutka donošenja rješenja o provođenju istrage i uvid se vrši na njihov zahtjev u prostorijama USKOK-a gdje se spis nalazi.

   U pogledu sudskog dijela spisa koji se odnosi na provedbu posebnih dokaznih radnji u fazi prije donošenja rješenja o istrazi, niti jedan okrivljenik, odnosno branitelj nije zatražio uvid i razgledavanje tih spisa s naglaskom da se u tim situacijama odobrava samo uvid u sudske naloge, a ne i u sadržaj provedenih mjera.


Glasnogovornik suda

Sudac Krešimir Devčić

 


25.05.2020. - Obavijest odvjetnicima

 

Obavijest odvjetnicimaObavještavaju se odvjetnici da se od današnjeg dana pa nadalje dozvole za posjet zatvorenicima u fazi istrage i za posjet zatvorenicima u Zatvoru u Zagrebu izdaju putem e-maila
zszg.pisarnica@zszg.pravosudje.hr.


Također se za sve druge informacije, vezano za predmete u fazi istrage te prvostupanjske kaznene predmete, odvjetnici mogu obratiti na navedenu e-mail adresu.18.05.2020. Obavijest

 

Građanski odjel Županijskog suda u Zagrebu započinje s radom dana 18. svibnja 2020. na adresi Trg Johna F. Kennedyja 11/II, Zagreb.

 

Stranke će se primati od 4. lipnja 2020.

 

13.05.2020. Obavijest

 

 Odluka predsjednika suda od 11. svibnja 2020. godine o daljnjoj organizaciji rada Građanskog odjela na lokaciji Kennedyev trg 11, te Kaznenog odjela I. stupnja, Odjela za uskok i ratni zločin i Kaznenog odjela II. stupnja na lokaciji Ilica 207.

 

 

ODLUKA

 

 

 

 

15.04.2020. Obavijest

 

 

 

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu donio je Odluku o obvezi i načinu korištenja neiskorištenog godišnjeg odmora iz 2019. sudaca, službenika i namještenika Županijskog suda u Zagrebu

 

ODLUKA

 

 

 

 

Obavijest

 

 

 

Produljuje se rok koji je ranije bio određen zaključno sa 1. travnja 2020. u kojem neće biti održane ranije zakazane rasprave u kaznenim predmetima, do daljnje obavijesti.

 

 

 

 

Obavijest zaposlenicima

Obavijest

 

 

 

Obavještavaju se odvjetnici da se dozvole za posjet zatvorenicima u Zatvoru u Zagrebu izdaju putem email-a: vjeran.blazekovic@zszg.pravosudje.hr

 

 

 

 

Obavijest odvjetnicima

 

Obavijest odvjetnicima

 

 

Obavještavaju se odvjetnici da se dozvole za posjet zatvorenicima u Zatvoru u Zagrebu izdaju putem e-maila erna.drazancic@zszg.pravosudje.hr.


Također se za sve druge informacije, vezano za predmete u fazi istrage, odvjetnici mogu obratiti sutkinji Erni Dražančić na navedenu e-mail adresu.

 

 

 

Obavijest građanima i zaposlenicima

 

 

 

Obavijest građanima i zaposlenicima

Obzirom na velika oštećenja suda nastala u potresu, Županijski sud u Zagrebu neće raditi do daljnjega tako da se stranke neće primati, a zaposlenici se pozivaju da ne dolaze na posao dok se ne osiguraju uvjeti za siguran rad.

 

 

 

 

 

Obavijest strankama


REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ZAGREBU
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
PREDSJEDNIK SUDA

Broj: 5 Su-394/2020.
Zagreb, 16. ožujka 2020.

Na temelju čl. 31. st. 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18) i čl. 5. st. 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske poslovni broj Su-IV125/2020-2 od 13. ožujka 2020., predsjednik Županijskog suda u Zagrebu, Ivan Turudić, univ.spec.crim., donosi sljedeću

                                                                    O D L U K U

I Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19), te radi zaštite zdravlja stranaka i svih sudionika u sudskim postupcima, kao i zaposlenika suda, Županijski sud u Zagrebu,

 

                                neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do daljnjega,

 

osim u izuzetnim slučajevima.

II Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za odgodu zakazanih ročišta i rasprava te da u slučaju odgode elektroničkom poštom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

III Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-komunikacijom i neće se moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

IV Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama suda, a stranke se upućuju i na dostupne aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.).

V Odvjetnici se upućuju da sve podneske dostavljaju isključivo putem e–komunikacije ili poštom, te se do daljnjega obustavlja dostava svih pismena neposredno u pisarnicama.

VI Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca.

VII Ova odluka stupa na snagu dana 16. ožujka 2020. i primjenjuje se sve do opoziva.

VIII Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda, te objavljena na web stranici suda.


PREDSJEDNIK SUDA
Ivan Turudić, univ.spec.crim.

13.03.2020. - Mjere za prevenciju epidemije koronavirusom

       

                    

    MJERE ZA PREVENCIJU EPIDEMIJE KORONAVIRUSOM

Sukladno uputi Ministarstva pravosuđa obavještavaju se građani da će se u vremenskom periodu od 14. ožujka 2020. do 01. travnja 2020. godine privremeno ograničiti prava zatvorenika na posjete u Zatvoru u Zagrebu, što uključuje i zatvorenike koji se nalaze u istražnom zatvoru.
Iznimno, posjeta se može odobriti po posebnom odobrenju upravitelja, a kada je to nužno radi zaštite prava zatvorenika u sudskom postupku ili u drugim nepredvidivim slučajevima (smrt člana obitelji, elementarna nepogoda i sl.). U tim situacijama posjetitelji su dužni potpisati izjavu o nepostojanju zdravstvenih rizika vezanih uz epidemiju koronavirusom.

 

 

 

18.10.2019. - Poziv na Dan otvorenih vrata

                                                                         P O Z I V


     Obilježavajući Europski dan pravosuđa, 25. listopad, ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, pozivamo sve zainteresirane na „Dan otvorenih vrata“ koji će se održati: 

                                           25. listopada 2019. od 9,00 - 13,00 sati 

                      u prostorijama Županijskog suda u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 5.     Obzirom na potrebu neometanog obavljanja dnevnih poslova, a posebno održavanje rasprava u kaznenim predmetima, obilazak će se organizirati u grupama prema slijedećem rasporedu:

                     - od 9,00 - 10,30 sati, studenti fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
                     - od 10,30 - 12,00 sati, građani i institucije (škole, trgovačka društva i dr.)
                     - od 9,00 - 13,00 sati, predstavnici medija.

      Svi zainteresirani moraju doći na sud najmanje pola sata prije utvrđenih termina radi obavljanja redovne kontrole na ulazu u sud time da je potrebno sa sobom imati neki identifikacijski dokument.

       Za sve informacije vezane uz ovu manifestaciju možete se obratiti službenici za informiranje na e-mail adresu dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr

 VISOKI KAZNENI SUD RH – OBJAVA INFORMACIJA

 

 

 

Natječaji i oglasi, te ostale bitne informacije vezano za Visoki kazneni sud Republike Hrvatske do daljnjega će biti objavljivane na web stranici Županijskog suda u Zagrebu, u izborniku s desne strane, rubrika pod nazivom „Visoki kazneni sud RH“

.

 

 

 

18.10.2018. - Poziv na Dan otvorenih vrata

                                                                        P O Z I V 


    Obilježavajući Europski dan pravosuđa, 25. listopad, ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, pozivamo sve zainteresirane na „Dan otvorenih vrata“ koji će se održati:

                                       25. listopada 2018. od 9,00 - 13,00 sati 

                u prostorijama Županijskog suda u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 5.


    Obzirom na potrebu neometanog obavljanja dnevnih poslova, a posebno održavanje rasprava u kaznenim predmetima, obilazak će se organizirati u grupama prema slijedećem rasporedu:

         - od 9,00 - 10,30 sati, studenti fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
         - od 10,30 - 12,00 sati, građani i institucije (škole, trgovačka društva i dr.)
         - od 9,00 - 13,00 sati, predstavnici medija.

    Svi zainteresirani moraju doći na sud najmanje pola sata prije utvrđenih termina radi obavljanja redovne kontrole na ulazu u sud time da je potrebno sa sobom imati neki identifikacijski dokument.

    Za sve informacije vezane uz ovu manifestaciju možete se obratiti zamjenici glasnogovornika na e-mail adresu iva.kero@zszg.pravosudje.hr

 


25. 07. 2018.- Sud EU donio presudu u predmetu tražene osobe Zsolta Tamasa Hernadija

Sud Europske unije PRIOPĆENJE ZA MEDIJE br. 118/18
U Luxembourgu 25. srpnja 2018.


Presuda u predmetu C-268/17 AY (Uhidbeni nalog - svjedok)


Odluka državnog odvjetništva o obustavi kaznene istrage u okviru koje je tražena osoba ispitana samo u svojstvu svjedoka ne može biti osnova za odbijanje izvršenja
europskog uhidbenog naloga


Pravosudna tijela država članica dužna su donijeti odluku o svakom europskom uhidbenom nalogu koji im je poslan


Protiv osobe AY, mađarskog državljanina i predsjednika uprave jednog mađarskog trgovačkog društva, vodi se kazneni postupak u Hrvatskoj. Stavlja mu se na teret da je pristao visokom hrvatskom državnom dužnosniku isplatiti znatan novčani iznos u zamjenu za sklapanje ugovora između mađarskog trgovačkog društva i hrvatske vlade.
Nakon pokretanja istrage u Hrvatskoj protiv osobe AY, za kazneno djelo davanja mita, hrvatska su tijela u više navrata (prvi puta 10. lipnja 2011.) od svojih mađarskih kolega zatražila međunarodnu pravnu pomoć u obliku ispitivanja osobe AY u svojstvu osumnjičenika te uručenja istoj sudskog poziva za ispitivanje. Mađarska tijela nisu udovoljila tim zahtjevima, ali su pokrenula istragu kako bi utvrdila je li počinjeno kazneno djelo na štetu javnog poretka u obliku davanja mita na međunarodnoj razini, u skladu s mađarskim Kaznenim zakonikom. Ta je istraga obustavljena odlukom mađarskog Glavnog državnog odvjetništva za istrage od 20. siječnja 2012., s obrazloženjem da počinjene radnje ne čine kazneno djelo. Međutim, istraga mađarskih tijela nije bila pokrenuta protiv osobe AY kao osumnjičenika, nego samo u odnosu na kazneno djelo o kojem je riječ, te je AY u okviru te istrage ispitan samo u svojstvu svjedoka.
Dana 1. listopada 2013., nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji, hrvatska su tijela izdala europski uhidbeni nalog protiv osobe AY. Međutim, mađarska su pravosudna tijela odbila izvršiti taj nalog, s obrazloženjem da je u odnosu na isto djelo kao što je ono na kojemu se temelji uhidbeni nalog u Mađarskoj već bio obustavljen kazneni postupak.
Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska) pred kojime se vodi kazneni postupak protiv osobe AY, izdao je 15. prosinca 2015. novi europski uhidbeni nalog protiv te osobe. Mađarska su tijela odbila donijeti formalnu odluku o tom nalogu, s obrazloženjem da u Mađarskoj nije pravno moguće uhititi osobu AY ni pokrenuti novi postupak izvršenja naloga.
U tom kontekstu, hrvatski sud u biti pita Sud mogu li tijela države članice na temelju Okvirne odluke o europskom uhidbenom nalogu1 ne izvršiti takav nalog zbog toga što je u toj državi članici već obustavljen kazneni postupak za isto djelo kao što je ono na koje se nalog odnosi, čak i ako je osoba protiv koje je nalog izdan u okviru tog postupka imala samo svojstvo svjedoka, a ne osumnjičenika ni okrivljenika. Hrvatski sud također nastoji saznati je li nacionalno tijelo dužno donijeti odluku o svakom europskom uhidbenom nalogu koji mu je poslan čak i ako je već odlučeno o prethodnom europskom uhidbenom nalogu koji se odnosio na istu traženu osobu u istom kaznenom postupku.

U svojem mišljenju od 16. svibnja 2018., nezavisni odvjetnik M. Szpunar predložio je Sudu da se oglasi nenadležnim za davanje odgovora na pitanja pravosudnog tijela koje je izdalo europski uhidbeni nalog, a kojima se nastoji saznati smije li pravosudno tijelo izvršenja odbiti izvršiti taj nalog.
Nasuprot tomu, u svojoj današnjoj presudi Sud je najprije utvrdio da se dopuštenost zahtjeva za prethodnu odluku ne može dovesti u pitanje okolnošću da se postavljena pitanja odnose na obveze pravosudnog tijela izvršenja, dok je sud koji je uputio zahtjev pravosudno tijelo izdavanja europskog uhidbenog naloga. Naime, budući da je posljedica izdavanja europskog uhidbenog naloga zadiranje u osobnu slobodu tražene osobe i da je jamstvo temeljnih prava - u skladu sa sudskom praksom Suda - prije svega odgovornost države članice izdavanja, važno je da pravosudno tijelo koje je izdalo nalog ima mogućnost obraćanja Sudu u prethodnom postupku.
Sud nadalje podsjeća da pravosudna tijela izvršenja mogu, osim u iznimnim okolnostima, odbiti izvršiti europski uhidbeni nalog samo u taksativno navedenim slučajevima neizvršenja predviđenima Okvirnom odlukom. Slijedom toga, pravosudno tijelo koje ne odgovori na izdan europski uhidbeni nalog i stoga pravosudnom tijelu koje je izdalo nalog ne uputi nikakvu odluku, povređuje svoje obveze iz Okvirne odluke.
Sud je zatim razmotrio primjenjuje li se u ovom slučaju razlog za obvezno neizvršenje iz članka 3. točke 2. Okvirne odluke. Taj se razlog za neizvršenje odnosi na slučaj u kojemu je pravosudno tijelo izvršenja obaviješteno da je u odnosu na traženu osobu donesena pravomoćna presuda za isto djelo u nekoj državi članici. U vezi s time Sud pojašnjava da donošenje pravomoćne presude pretpostavlja postojanje ranijeg kaznenog progona koji se vodio protiv tražene osobe. Slijedom toga, s obzirom na to da se protiv osobe AY nije vodio kazneni postupak, ne može se smatrati da je u odnosu na nju donesena „pravomoćna presuda" u smislu Okvirne odluke. Radi odbijanja izvršenja europskog uhidbenog naloga na temelju tog razloga za neizvršenje nije se stoga moguće pozvati na odluku kojom se obustavlja istraga u okviru koje je osoba AY ispitana samo u svojstvu svjedoka.
Sud je na kraju analizirao je li u ovom slučaju primjenjiv jedan od triju razloga za moguće neizvršenje, predviđenih člankom 4. točkom 3. Okvirne odluke. Ti se razlozi odnose, kao prvo, na odustanak pravosudnog tijela izvršenja od kaznenog progona zbog kaznenog djela zbog kojega je izdan europski uhidbeni nalog, kao drugo, na činjenicu da su pravosudna tijela u državi članici izvršenja odlučila obustaviti postupak zbog kaznenog djela zbog kojega je izdan nalog i, kao treće, na činjenicu da je traženoj osobi u nekoj državi članici zbog istih kaznenih djela izrečena pravomoćna presuda koja sprečava daljnji kazneni postupak. Sud je utvrdio da prvi i treći razlog nisu relevantni u ovom slučaju. Kad je riječ o drugom razlogu, Sud je naglasio da bi tumačenje u skladu s kojim se izvršenje europskog uhidbenog naloga može odbiti kad se on odnosi na isto djelo kao ono u odnosu na koje je već donesena ranija odluka, neovisno o identitetu osobe protiv koje se vodio postupak, bilo nedvojbeno preširoko te bi se time stvorio rizik izbjegavanja obveze izvršenja naloga. Budući da je taj razlog za neizvršenje iznimka, treba ga tumačiti usko i s obzirom na potrebu promicanja sprečavanja kriminaliteta. U ovom predmetu, istraga koju su vodila mađarska tijela nije bila pokrenuta protiv osobe AY, nego protiv nepoznatog počinitelja i odluka o obustavi te istrage nije donesena u odnosu na osobu AY. Na temelju navedenog Sud je zaključio da nema osnove ni za primjenu drugog navedenog razloga za neizvršenje.
Sud je stoga presudio da se radi odbijanja izvršenja europskog uhidbenog naloga nije moguće pozvati na odluku državnog odvjetništva o obustavi istrage pokrenute protiv nepoznatog počinitelja, u okviru koje je osoba protiv koje je izdan europski uhidbeni nalog ispitana samo u svojstvu svjedoka, a da se protiv nje nije vodio kazneni postupak niti je ta odluka donesena u odnosu na tu osobu.

NAPOMENA: Prethodni postupak omogućuje sudovima država članica da u okviru postupka koji se pred njima vodi upute Sudu pitanja o tumačenju prava Unije ili o valjanosti nekog akta Unije. Sud ne rješava spor pred nacionalnim sudom. Na nacionalnom je sudu da predmet riješi u skladu s odlukom Suda. Ta odluka jednako obvezuje i druge nacionalne sudove pred kojima bi se moglo postaviti slično pitanje.

Neslužbeni dokument za medije koji ne obvezuje Sud.
Cjelovit tekst presude objavljuje se na stranici CURIA na dan objave.
Osoba za kontakt: Nancho Nanchev @ (+352) 4303 4293
Snimke s objave presude nalaze se na „Europe by Satellite" M (+32) 2 2964106