Ročišnik
                          
24.03.2017. - Najava objave javnog poziva za predlaganje kandidata za suca ICC-a

 

23 Su-720/17

Najava objave javnog poziva za predlaganje kandidata za suca Međunarodnog kaznenog sudaOvim putem Vas želimo obavijestiti da će Vlada Republike Hrvatske uskoro započeti s postupkom odabira kandidata Republike Hrvatske na mjesto suca Međunarodnog kaznenog suda (MKS) u koju svrhu će Ministarstvo pravosuđa objaviti javni poziv za predlaganje kandidata za suca MKS-a. Izbori će se održati u prosincu ove godine na 16. skupštini stranaka Rimskog statuta Međunarodnog kaznenog suda (Statut) kojom prilikom će biti odabrano šest sudaca za razdoblje 2018. – 2027. Očekuje se da će pri izboru prednost imati ženski kandidati budući da su pet od šest sudaca kojima ističe mandat krajem ove godine žene.

Kandidati za suca MKS-a moraju ispunjavati sljedeće uvjete koji su propisani čl. 36. Statuta:
"(3) (a) Suci se biraju iz reda osoba visokih moralnih kvaliteta, nepristranosti i čestitosti koje imaju kvalifikacije potrebne za izbor na najviše sudačke dužnosti u zemlji iz koje dolaze.
(b) Svaki kandidat u izboru za člana Suda mora:
(i) imati priznatu stručnost na području kaznenog materijalnog prava i kaznenog postupka, te potrebno relevantno iskustvo kao sudac, tužitelj, odvjetnik ili sudionik kaznenog postupka u sličnom svojstvu; ili
(ii) imati priznatu stručnost na relevantnim područjima međunarodnog prava kao što je međunarodno humanitarno pravo i pravo ljudskih prava, te veliko iskustvo u pravničkoj profesiji koje je važno za sudbeno djelovanje Suda;
(c) Svaki kandidat za izbor za člana Suda mora izvrsno poznavati i tečno govoriti najmanje jedan od službenih jezika Suda."

Svrha ove informacije jest potaknuti interes potencijalnih kandidata i prije objave javnog poziva u Narodnim novinama i jednom dnevnom glasilu u RH.


Ministarstvo pravosuđa/Ministry of Justice
Uprava za europske poslove, međunarodnu i pravosudnu suradnju/Directorate for European Affairs, International and Judicial Cooperation
Ulica grada Vukovara 49
tel: 01/3714 558
faks: 01/3714 559
www.mprh.hr
e-mail:europska.unija@pravosudje.hr

27.01.2017. - Zsolt Hernadi - europski uhidbeni nalog

Postupajući po zahtjevu predsjednika vijeća u predmetu poslovnog broja K-US-29/15, izvanraspravno vijeće Županijskog suda u Zagrebu, Kv-Eun, nakon što je utvrdilo postupanje nadležnih tijela MUP-a RH, odlučilo je da će, na temelju odredbe članka 9. stavak 1. Okvirne odluke broj 200/584/PUP od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica, te članka 7. stavak 2. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, europski uhidbeni nalog protiv tražene osobe Zsolta Tamasa Hernadija, izdan 15. prosinca 2015., a po kojem do sada nije postupljeno, poslati izravno nadležnom pravosudnom tijelu države izvršenja Mađarske.

23.01.2017. - Sud Europske unije - prethodno pitanje

Povodom odlučivanja o postavljanju prethodnog pitanja Sudu Europske unije u predmetu izdavanja Europskog uhidbenog naloga protiv tražene osobe Zsolta Tamasa Hernadija, Vijeće za EUN Županijskog suda u Zagrebu, ustvrdilo je da ranije izdani Europski uhidbeni nalog od dana 15. prosinca 2015. nije pušten u daljnju proceduru, a Županijski sud u Zagrebu je o tome izviješten od MUP-a RH, Odjela S.i.Re.Ne, tek u siječnju 2017.


S obzirom na utvrđeno, slanje prethodnog pitanja Sudu Europske unije se za sada ukazuje preuranjeno.


Nakon što Vijeće za EUN Županijskog suda u Zagrebu poduzme sve potrebne pravne radnje bit će odlučeno o daljnjem postupanju u svezi postavljanja navedenog prethodnog pitanja.

Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu
sudac Ivan Turudić, univ.spec.crim

27.10.2016. - Poziv na Dan otvorenih vrata

                                           P O Z I V


Obilježavajući Europski dan pravosuđa, 25. listopad, ustanovljen 2003. godine od strane Vijeća Europe i Europske komisije, pozivamo sve zainteresirane na „Dan otvorenih vrata“ koji će se održati:

                   03. studenog 2016. od 12,00 - 15,00 sati

u prostorijama Županijskog suda u Zagrebu, Trg N.Š. Zrinskog 5.

Obzirom na potrebu neometanog obavljanja dnevnih poslova, a posebno održavanja rasprava u kaznenim predmetima, obilazak će se organizirati u grupama prema sljedećem rasporedu:

- od 12,00 - 13,30 sati, studenti fakulteta Sveučilišta      u  Zagrebu
- od 13,30 - 15,00 sati, građani i institucije (škole, trgovačka društva i dr.) 
- od 12,00 - 15,00 sati, predstavnici medija.

Svi zainteresirani moraju doći na sud najmanje pola sata prije utvrđenih termina radi obavljanja redovne kontrole na ulazu u sud, time da je potrebno sa sobom imati neki identifikacijski dokument.

Za sve informacije vezane uz ovu manifestaciju možete se obratiti službenici za informiranje na e-mail adresu dorijana.aleksa@zszg.pravosudje.hr


Plakat povodom Dana otvorenih vrata

 

 

05.02.2016.-Izuzeće sutkinje Ivane Čalić

V.d. predsjednika suda, sudac mr.sc.Dražen Jakovina, prihvatio je prijedlog sutkinje Ivane Čalić za njezinim izuzećem od obavljanja sudske dužnosti u predmetu ovoga suda K-US-46/15.
Cjelovita odluka nalazi se u rubrici „Objavljene sudske odluke“.

23.12.2015.-spojeni predmeti protiv Sanadera i Hernadija

Izvanraspravno vijeće odlučilo je spojiti predmete koji se vode protiv okr. Ive Sanadera i okr.  Zsolta Tamasa Hernadija. Svoju odluku argumentiraju činjenicom da, u odnosu na kazneno djelo vezano uz  INA-MOL (kaznena djela davanja i primanja mita), postoji međusobna veza i optužnice se temelje na istim dokazima, a istovremeno se radi o postupcima koji se nalaze u istoj fazi, čime su ostvareni razlozi za provedbu jedinstvenog postupka iz članka 25. stavak 2. Zakona o kaznenom postupku/08.

 

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

17.12.2015. - VSRH odbio žalbu USKOK-a na puštanje Sanadera

Vrhovni sud Republike Hrvatske odbio je žalbu USKOK-a na odluku našeg suda kojom je ukinut istražni zatvor protiv Ive Sanadera, nakon čega je isti pušten da se brani sa slobode. U  rješenju upiru na raniju odluku Ustavnog suda i njeno obrazloženje posebno ističući da su, sukladno čl.77. st.2. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu RH, sudovi dužni poštivati pravna stajališta izražena u odlukama toga suda. Sukladno tome, VSRH zaključuje da više ne postoji opasnost od bijega na strani okrivljenika, čime je odluka izvanraspravnog vijeća našeg suda postala pravomoćna.

16.10.2015. - OBAVIJEST

Sjednica izvanraspravnog vijeća povodom prijedloga okr. Ive Sanadera za određivanjem jamčevine kao zamjene za istražni zatvor, održat će se 19. listopada 2015. u 12,30 sati.

Sjednica je zatvorena za javnost.

                                                         

13.04.2015.-Bandiću vraćene gradonačelničke ovlasti

Izvanraspravno vijeće djelomično je prihvatilo žalbu okr. Milana Bandića na rješenje suca istrage kojim je odbio prijedlog obrane da mu se ukinu izrečene mjere opreza. Tako i dalje egzistira mjera zabrane uspostavljanja ili održavanja veze sa svjedocima koji još nisu ispitani u istrazi dok je istovremeno ukinuta zabrana obavljanja profesionalne djelatnosti gradonačelnika Grada Zagreba. Pritom ostaje na snazi jamstvo u iznosu od 15.000.000,00 kuna kao garancija da isti neće ometati istragu koja se vodi protiv njega. Ovo rješenje uslijedilo je nakon odluke Ustavnog suda kojom je Bandić pušten na slobodu te je cjelokupni postupak vraćen u stadij u kojem je vijeće moralo ponovo razmatrati izrečene mjere opreza.

03.04.2015. Objavljena odluka Kv-rz-11/15
Izvanraspravno vijeće donijelo je odluku Kv-rz-11/15 koja je u cijelosti objavljena u rubrici „Objavljene sudske odluke“
10.03.2015.-protiv Milana Bandića ponovo određen istražni zatvor

Sudac istrage Zdenko Posavec prihvatio je prijedlog USKOK-a, koji je stigao današnjeg dana na sud, i ponovo odredio istražni zatvor protiv Milana Bandića te odredio naplatu ranije uplaćenog jamstva u korist proračuna. Naime, USKOK je jučerašnjeg dana otvorio istragu protiv Milana Bandića zbog osnovane sumnje da je, nakon puštanja na slobodu, počinio tri nova kaznena djela (sprječavanje dokazivanja, krivotvorenje isprave i poticanje na davanje lažnog iskaza) čime je, po ocjeni suca istrage, prekršio obećanje da neće počiniti novo kazneno djelo. Nakon ročišta koje je započelo u 14,00 sati Milan Bandić je, temeljem ovakve odluke, direktno sa suda sproveden u Zatvor u Zagrebu.

10.03.2015.- Bandiću ukinuta mjera zabrane obavljanja funkcije gradonačelnika

Izvanraspravno vijeće je, na sjednici održanoj 09. ožujka 2015., ukinulo mjeru opreza zabrane obavljanja gradonačelničke dužnosti Milanu Bandiću. Vijeće smatra da se Bandić do sada pridržavao izrečenih mjera opreza, da mjere opreza predstavljaju uskratu prava na osobnu slobodu naročito u situaciji kad se radi o  funkciji na koju je on izabran voljom građana, tako da je u ovom trenutku uplaćena jamčevina, u iznosu koji premašuje sve do sada izrečene, dostatna garancija da se  prevenira opasnost od ponavljanja kaznenog djela na slobodi.

06.02.2015. - odbijen prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv Glavaša

Izvanraspravno vijeće odbilo je prijedlog Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu za određivanje istražnog zatvora protiv optuženog Branimira Glavaša. Odluka vijeća sa pisanim obrazloženjem će biti izrađena slijedeći tjedan kada će se i objaviti na našoj web stranici. Protiv te odluke državno odvjetništvo ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske u roku od tri dana od zaprimanja pisanog otpravka.

02.02.2015. - određeno ročište za Glavaša

Povodom prijedloga Županijskog državnog odvjetništva u Zagrebu, za određivanje istražnog zatvora protiv optuženika Branimira Glavaša, zakazano je ročište koje će se održati pred izvanraspravnim vijećem dana 06. veljače 2015. u 12,00 sati. Ročište nije otvoreno za javnost, a pozivi su upućeni državnom odvjetništvu te optuženom Branimiru Glavašu i njegovim braniteljima.

27.01.2015. - Odluka vijeća o istražnom zatvoru protiv Branimira Glavaša

          Branitelj nepravomoćno osuđenog Branimira Glavaša, odvjetnik Dražen Matijević iz Osijeka, podnio je Vrhovnom sudu RH prijedlog za ukidanje istražnog zatvora određenog nakon donošenja prvostupanjske presude Županijskog suda u Zagrebu. Prijedlog je Vrhovni sud proslijedio našem sudu na odlučivanje, kojim povodom je izvanraspravno vijeće danas zasjedalo i odbilo prijedlog za ukidanje istražnog zatvora te istovremeno povuklo nalog za izdavanje tjeralice koja je raspisana prije deset dana nakon donošenja odluke Ustavnog suda kojom je ukinuta presuda Vrhovnog suda u tom predmetu.


          Izvanraspravno vijeće smatra da je rješenje o pritvoru (tada se zvao pritvor jer je postupak vođen po ZKP/97) prestalo važiti po sili zakona u trenutku kad je Branimir Glavaš započeo s izdržavanjem kazne zatvora u BiH. Obzirom na tu činjenicu, kao i činjenicu da se Glavaš faktično sada ne nalazi u istražnom zatvoru, prijedlog obrane je odbijen, a shodno tome je povučena i tjeralica koja, po ocjeni vijeća, ne može opstojati jer nema egzistentnog rješenja o istražnom zatvoru (pritvoru).


          Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena.

31.10.2014.-Odluka vijeća o istražnom zatvoru protiv Milana Bandića i dr.

Izvanraspravno vijeće odbilo je žalbu USKOK-a na odluku suca Zdenka Posavca o određivanju jamstva u odnosu na Petra Pripuza, Mira Lacu i Ivana Markusa. To znači da je odluka o jamstvu u odnosu na ove osumnjičenike postala pravomoćna pa će, nakon izvršene uplate jamstva na račun suda, sudac istrage odlučivati o ukidanju istražnog zatvora te uvjetima jamstva.

U odnosu na Milana Bandića i preostale osumnjičenike, rješenje suca istrage je ukinuto zbog procesnih razloga i u tom dijelu sudac Posavec mora ponovo odlučivati. To znači da će se  održati novo ročište na kojem će sudac opet razmotriti prijedlog USKOK-a u prisutnosti stranaka. Ovo ročište će se održati prvog slijedećeg radnog dana, odnosno u ponedjeljak 03.11.2014.

10.06.2014.-potvrđena optužnica protiv Zsolta Tamasa Hernadija

Optužno vijeće, pod predsjedanjem sutkinje Gordane Mihele Grahovac, potvrdilo je optužnicu protiv predsjednika uprave MOL-a Zsolta Tomasa Hernadija zbog kaznenog djela davanja mita iz čl.348 st.1 KZ/97. Istovremeno je prihvaćen prijedlog USKOK-a da se suđenje provede u odsutnosti okrivljenika smatrajući da su ostvarene sve zakonske pretpostavke za to. Obrana okr. Hernadija je na ročištu predložila da se opozove odluka o određivanju istražnog zatvora što je optužno vijeće odbilo te će se u daljnjem tijeku postupka, sukladno zakonskoj proceduri, odrediti predsjednik raspravnog vijeća radi priprema za održavanje rasprave.
Protiv rješenja o suđenju u odsutnosti obrana ima pravo žalbe o kojoj odlučuje Vrhovni sud RH.

14.02.2014.-odbijen zahtjev za izuzeće Ivana Turudića

Predsjednik Vrhovnog suda RH odbio je kao neosnovan zahtjev opt. Ive Sanadera za otklonom od obavljanja sudske dužnosti predsjednika Županijskog suda u Zagrebu, Ivana Turudića, u predmetu K-Us-8/12. U odluci se, u bitnom, navodi da je tijekom provedenog postupka utvrđeno da odvjetnik Goran Suić, kao branitelj Ive Sanadera u ovom kaznenom postupku, nije zastupao sutkinju Ivanu Čalić pred Međubiskupijskim sudom prvog stupnja u Zagrebu te da se ona u postupku pred tim sudom sama zastupa i brani. Shodno tome, predsjednik suda nije imao niti je mogao imati saznanja o bilo kakvom pravnom odnosu između tog odvjetnika i sutkinje pa samim time nema razloga za njegovim otklonom.

Daljnju odluku, vezanu uz  zahtjev za izuzeće sutkinje Ivane Čalić, donijet će predsjednik ovog suda do početka nastavka suđenja  određenog za 17. veljače 2014.g.

03.02.2014.-očitovanje na izjavu zamjenice ravnatelja USKOK-a

Dana 31. siječnja 2014., u predmetu K-us-18/13, protiv I optuženog B.R. i II optuženog I.B., vijeće Županijskog suda u Zagrebu, nakon održane rasprave, donijelo je presudu kojom se I optuženik B.R. oslobađa od optužbe, a u odnosu na II optuženika I. B. optužba se odbija. Nakon što je predsjednik vijeća ukratko obrazložio razloge presude, zamjenica ravnatelja USKOK-a Ksenija Pavić, je ispred zgrade suda okupljenim novinarima izjavila:“Ovakvom presudom sud javnu nabavu kao institut naprosto čini bespredmetnom i nepotrebnom. Na ovaj način i ovakvom presudom sud zapravo poručuje: kupujte što želite, pod uvjetima kojima želite, trošite sredstva poreznih obveznika, kako god vam bilo drago i za to nećete biti odgovorni.“

Ovakvu izjavu zastupnice optužbe, zamjenice ravnatelja USKOK-a, Županijski sud u Zagrebu smatra potpuno neprihvatljivom i neprimjerenom.

Naime, člankom 115. Ustava Republike Hrvatske određeno je da sudbenu vlast obavljaju sudovi, da je sudbena vlast samostalna i neovisna i da sudovi sude na temelju Ustava, zakona, međunarodnih ugovora i drugih važećih izvora prava, dok je člankom 121.a određeno da je državno odvjetništvo samostalno i neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava.

 

Prethodno navedena izjava zamjenice ravnatelja USKOK-a protivna je odredbama iz dva prethodno citirana članka Ustava RH. Posve je neprimjereno na takav način, putem medija, obraćati se sudu, iznositi vlastite vrijednosne sudove i u konačnici insinuirati da je sudsko vijeće namjerno i svjesno prekršilo zakon i da namjerno i svjesno šalje javnosti poruke da se činjenje kaznenog djela isplati, pa čak i da sam sud potiče takvo ponašanje.

Protiv prvostupanjske presude državno odvjetništvo, koja je stranka u postupku, ima pravo žalbe Vrhovnom sudu Republike Hrvatske, koji je jedini mjerodavan odlučiti o osnovanosti iste.

Upravo suprotno, izjavom zamjenice ravnatelja USKOK-a, šalje se kriva poruka javnosti, a institucija DORH-a se prikazuje nadređenom sudu, suprotno nego je određena citiranom ustavnom odredbom. Treba jasno naglasiti da je državni odvjetnik stranka u postupku i kao takva dužna je poštivati sud, a ne omalovažavati ga u medijskim istupima.

Stoga, pozivamo Državno odvjetništvo Republike Hrvatske da se ubuduće suzdrži od takvih postupanja. 

                                                                                           Predsjednik Županijskog suda u Zagrebu
                                                                                                                 Ivan Turudić


O tome obavijest:
1. Predsjednik VSRH, g.Branko Hrvatin
2. Ministar pravosuđa, g. Orsat Miljenić
3. Glavi državni odvjetnik, g. Mladen Bajić
4. Ravnatelj USKOK-a, g. Dinko Cvitan

27.01.2014. - očitovanje

Vezano uz medijske natpise o postupanju Županijskog suda u Zagrebu ('' Saborska većina može 'presuditi' da Perković nije smio biti izručen'', Večernji list, 27. siječnja 2014.), dajemo slijedeće:

 

                                                                      OČITOVANJE 

Općinski kazneni sud u Zagrebu izdao je europski uhidbeni nalog za Ivanom Radoševićem, u svrhu vođenja kaznenog postupka, zbog kaznenog djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja, poticanjem na zlouporabu ovlasti u gospodarskom poslovanju – opisano po članku 292. stavak 2. u vezi sa st. 1 alineja 2 i 6, u svezi sa člankom 37. Kaznenog zakona.


Predmetno kazneno djelo nije kazneno djelo s Popisa iz članka 10. Zakona o pravosudnoj suradnji u kaznenim stvarima s državama članicama Europske unije, odnosno članka 2. stavak 2. Okvirne odluke Vijeća od 13. lipnja 2002. o europskom uhidbenom nalogu i postupcima predaje između država članica (2002/584/PUP). Slijedom toga je bila potrebna provjera dvostruke kažnjivosti, a time i zastare po njemačkom pravu, kao jednim od razloga za odbijanje predaje.


Iz odluke njemačkog suda o odbijanju predaje (posl. broj 1 Ausl 46/13 od 29.10.2013.), proizlazi da postoji nadležnost SR Njemačke na temelju domaćeg prava jer je Ivan Radošević državljanin SR Njemačke, a za predmetno djelo je, na temelju paragrafa 78 stavak 3 broj 4 Kaznenog zakona SR Njemačke, zastara nastupila 2007. godine.

Stoga se odbijanje predaje od strane SR Njemačke, zbog zastare, ne može dovoditi u odnos sa postupanjima Županijskog suda u Zagrebu  kada odlučuje o predaji zbog kaznenih djela s Popisa, obzirom da se u slučaju Ivana Radoševića nije radilo o djelu s navedenog Popisa. U istovjetnom slučaju i Županijski sud u Zagrebu bi provjeravao (i provjerava)  zastaru, a kada postoji nadležnost RH prema domaćem pravu.

Predsjednik suda
Ivan Turudić