PRIOPĆENJA SUDA

Od 17. veljače 2020.g. na ovoj stranici možete pročitati najave  i izvješća  o radu Županijskog suda u Zadru.

 

 

Objava 29.4.2020.

PRESTANAK POSEBNOG REŽIMA RADA SUDA

Od 4. svibnja 2020.g. (ponedjeljak) Županijski sud u Zadru poslove iz svoje nadležnosti vršit će na propisani i uobičajeni način. Time istog dana prestaje posebni režim rada suda koji je publiciran u objavi za javnost na istoj ovoj stranici dana 16. ožujka 2020.g.

Međutim, napominje se kako je u zgradi suda određen poseban režim kretanja i boravka, kojeg su se stranke dužne pridržavati (razmak, dezinfekcija i dr.) O tim mjerama građani koji dolaze u zgradu Suda mogu se informirati iz sadržaja istaknutih obavijesti, odnosno, upitom zaposlenika istog.


Objava 16.3.2020.

 

POSEBNI REŽIM RADA SUDA

 

Glede proglašenja epidemije bolesti izazvane koronavirusom, Županijski sud u Zadru je odredio posebni režim rada u vremenu do 1. travnja 2020., nakon čega će sukladno daljnjim okolnostima preispitati isti. S tim u svezi javnost se obavještava kako će sud nastaviti sa svim svojim Ustavom i zakonom propisanim aktivnostima, ali na način koji je prilagođen potrebama sprječavanja nastanka spomenute bolesti, odnosno preveniranja njezinog širenja.

 

U istom kontekstu javnosti se priopćavaju sljedeće relevantne odredbe rada Suda u navedenom periodu:


1. Sud prima isključivo stranke kojima je upućen sudski poziv u svrhu provođenja određene sudske radnje;


2. Građanstvo se upućuje podneske upućivati sudu elektroničkom poštom na adresu: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr, a u situacijama gdje iz objektivnih razloga to nije moguće njihovi podnesci će biti zaprimljeni u prijemnoj pisarnici Suda;


Moli se građanstvo u opisanim uvjetima za razumijevanje glede specifičnosti odvijanja radnog procesa Suda. Nova odluka kojom će se preispitati postojeći uvjeti bit će donijeta 31. ožujka 2020., a ako okolnosti to budu zahtijevale i ranije.Objava 05.03.2020.

 

Zbog velikog interesa javnosti obavještavamo Vas kako je  4. ožujka 2020. godine održana rasprava u kaznenom predmetu poslovnog broje K-13/17, koji se vodi protiv Gjona Radia i Čuni Radia, okrivljenika zbog kaznenog djela teškog ubojstva u pokušaju iz čl. 111. toč. 6. u svezi čl. 34. KZ/11 i kaznenog djela sudjelovanja u razbojništvu iz čl. 230. st. 2. KZ/11. Na današnjoj raspravi ispitani su u svojstvu svjedoka oštećeni policajci i sudski vještak za balistiku. Postupak će se nastaviti 28. travnja 2020. godine ispitivanjem svjedoka.

 


Objava 03.03.2020.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Pred Županijskim sudom u Zadru 2. ožujka 2020. nastavljena je javna rasprava u postupku koji se vodi temeljem optužnice Županijskog državnog odvjetništva protiv I-optuženika Mile Jurkovića i drugih radi postojanja osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela protiv života i tijela – ubojstvom u pokušaju iz čl.110. u svezi čl.34. Kaznenog zakona i drugih kaznenih djela.

U dokaznom postupku su izvedeni dokaz ispitivanjem stalnog sudskog vještaka medicinske struke prof. dr. sc. Davora Mayera, te ispitivanjem stalnog sudskog vještaka dr. Darka Labure, spec. psihijatra, subspecijalist forenzičke psihijatrije.

Nastavak rasprave je određen za 17. ožujka 2020.g. s početkom u 09:30 sati.Objava 24.02.2020.

 

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

 

Povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela koji se obilježava svake godine 22. veljače, na Županijskom sudu u Zadru održan je Okrugli stol na temu Međusektorska suradnja na temu zaštite i podrške žrtvama kaznenih djela i prekršaja u organizaciji Odjela za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru.


Na Okruglom stolu sudjelovali su predstavnik Ministarstva pravosuđa Uprave za kazneno pravo, suci Županijskog suda u Zadru, suci Kaznenog odjela i Prekršajnog odjela Općinskog suda u Zadru, zamjenik Županijskog državnog odvjetnika u Zadru, zamjenica Općinskog državnog odvjetnika u Zadru, ravnateljica i djelatnice Centra za socijalnu skrb Zadar, rukovoditelji i policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, Službe kriminalističke policije, Službe policije, Postaje prometne policije Zadar, I Policijske postaje Zadar, II Policijske postaje Zadar, policijski službenici za prevenciju Ureda načelnika PU zadarske, voditeljica Ureda za probaciju, te predstavnica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije.


Cilj ovog okruglog stola bila je razmjena iskustava u proteklom razdoblju između sudionika okruglog stola s ciljem unaprjeđenje sustava sveobuhvatne podrške i stručne pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja u skladu sa Nacionalnom strategijom razvoja sustava podrške žrtvama i svjedocima u RH ( NN 75/2015) i Direktivom 2012/29/EU. Posebna pozornost posvećena je ostvarivanju zajedničke i koordinirane suradnje svih nadležnih tijela i ustanova radi provedbe osiguranja prava žrtava sukladno Zakonu o kaznenom postupku te potrebi umrežavanja nadležnih tijela, ustanova i organizacija civilnog društva kroz provedbu zajedničkih sastanaka i stručnih edukacija.


Razgovaralo se o provedbi pojedinačne procjene žrtve od strane tijela prethodnog i kaznenog postupka, o postupanju državnog odvjetništva kod ispitivanja žrtava kaznenih djela, o pravu oštećenika na postavljanje imovinsko pravnog zahtjeva i mogućnosti ostvarivanja istog u kaznenom postupku te o pravu žrtve na novčanu naknadu sukladno Zakonu o novčanim naknadama žrtvama kaznenih djela.


Djelatnice Centra za socijalnu skrb Zadar govorile su o djelokrugu rada Odjela za odrasle osobe, djelokrugu rada Odjela za djecu, mladež i obitelj te o radu Obiteljskog centra CZSS s žrtvama kaznenih djela s elementima nasilja. Prisutni su upoznati i sa radom Županijskog tima Zadarske županije za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Svoj doprinos u pogledu pomoći žrtvama kaznenih i prekršajnih djela s obilježjima nasilja objasnila je i predstavnica Obiteljskog savjetovališta Caritasa Zadarske nadbiskupije. Na okruglom stolu predstavljen je i novi nacionalni projekt „Lily“, kojeg je nositelj MUP, Ravnateljstvo policije sa partnerima. Projekt je usmjeren na prevenciju nasilja nad ženama.

Nakon održanih izlaganja i rasprave, razmijenjena su iskustva i primjeri iz prakse važna za daljnji rad u ovom području, kako bi se u skladu sa zakonskim odredbama osigurala pravovremena i odgovarajuća pomoć i podrška žrtvama kaznenih djela i prekršaja.

 

Fotografije: 1, 2

 


Objava 18.02.2020.

 

Najava obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela na Županijskom sudu u Zadru

 

Odjel za podršku žrtvama i svjedocima Županijskog suda u Zadru povodom Europskog dana žrtava kaznenih djela koji se obilježava 22.veljače organizira okrugli stol "Međusektorska suradnja na temu podrške i zaštite žrtava kaznenih djela i prekršaja“.

 

Okrugli stol održat će se u petak, 21. veljače 2020. godine s početkom u 10:00 sati u raspravnoj dvorani 314 Županijskog suda u Zadru. Nazočnima će se na okruglom stolu uvodnim govorom obratiti sudac ovlašten za obavljanje poslova sudske Županijskog suda u Zadru mr. sc. Marijan Bitanga.


Cilj održavanja ovog Okruglog stola je razmjena iskustava i primjera dobre prakse, te unaprjeđenje međusektorske suradnje u pogledu ostvarenja prava žrtava te pružanja podrške i stručne pomoći žrtvama kaznenih djela i prekršaja. Okrugli stol je i prilika da aktivnim sudjelovanjem doprinesemo raspravi kako bismo se svi zajedno bolje umrežili i na taj način doprinijeli daljnjem razvoju sveobuhvatne koordinirane podrške žrtvama i svjedocima.

Planirana su izlaganja predstavnika Ministarstva pravosuđa, Županijskog državnog odvjetništva u Zadru, suda, Policijske uprave zadarske, djelatnika CZSS-a, Ureda za probaciju te Obiteljskog savjetovališta Caritasa . Uz najavu dostavljamo detaljan popis izlagača i tema.

Priopćenje za medije bit će dostavljeno medijima nakon završetka okruglog stola s fotografijama sudionika okruglog stola. 

 

Program - izlagači