Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama

Ispunjeni obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete poslati poštom na adresu suda, faxom na broj +385 23 211-280 ili e-mailom na adresu luka.smoljan@zszd.pravosudje.hr

 

 

Obrasci:

 

Zahtjev za pristup informacijama

 

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

 

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija