OSTVARIVANJE PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Glasnogovornik:
Hrvoje Visković
tel: (+385 23) 203-605
fax: (+385 23) 211-280
e-mail: ured.predsjednika@zszd.pravosudje.hr

Službenik za informiranje:
Luka Smoljan
tel: (+385 23) 203-614
fax: (+385 23) 211-280
e-mail: luka.smoljan@zszd.pravosudje.hr