FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI


Financijski izvještaji Županijskog suda u Zadru za 2019. (PDF format):

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ref. stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - PR-RAS
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - RAS-funkcijski
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - P-VRIO
Izvještaj o obvezama - Obveze
Bilanca na dan 31.12.2019. - BIL
Financijski izvještaji Županijskog suda u Zadru za 2018. (PDF format):

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ref. stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - PR-RAS
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - RAS-funkcijski
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - P-VRIO
Izvještaj o obvezama - Obveze
Bilanca na dan 31.12.2018. - BIL

 


 


 

 

Financijski izvještaji Županijskog suda u Zadru za 2017. (PDF format):

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ref. stranica
Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - PR-RAS
Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - RAS-funkcijski
Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - P-VRIO
Izvještaj o obvezama - Obveze
Bilanca na dan 31.12.2017. - BIL

 

 


 

Financijski izvještaji Županijskog suda u Zadru za 2016. (PDF format):

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ref. stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - PR-RAS

Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji - RAS-funkcijski

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - P-VRIO

Izvještaj o obvezama - Obveze

Bilanca na dan 31.12.2016. - BIL

 


 

Financijski izvještaji Županijskog suda u Zadru za 2015. (PDF format):

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika - ref. stranica

Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima - PR-RAS

Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza - P-VRIO

Bilanca na dan 31.12.2015. - BIL