Rad sa strankama

Sukladno čl. 38. i 42. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/2014, 49/2014, 8/2015, 35/2015, 123/2015, 45/2016, 29/2017, 33/2017, 34/2017, 57/2017, 101/2018 i 119/2018)

 

 

OBAVIJEST 

O RADU SA STRANKAMA

 

 

- PREDSJEDNIK SUDA STRANKE PRIMA: 

 

DRUGI I ČETVRTI PONEDJELJAK U MJESECU OD 13:00 SATI

 


- SUDSKA PISARNICA (soba 311) RADI SA STRANKAMA 

 

SVAKI RADNI DAN OD 8:30 DO 13:00 SATI, 

 OSIM SRIJEDOM I U VRIJEME DNEVNOG ODMORA OD 11:30 DO 12:00 SATI

 

 

- PRIJAMNA KANCELARIJA (soba 301) PRIMA PODNESKE I POŠTU 

 

SVAKI RADNI DAN OD 8:00 DO 15:00 SATI,

OSIM U VRIJEME DNEVNOG ODMORA OD 11:30 DO 12:00 SATI

 

 

- DOZVOLE ZA POSJET PRITVORENICIMA (soba 326) IZDAJU SE 

 

SRIJEDOM DO 8:30 DO 9:00 SATI

 

                                                                                 SUDAC OVLAŠTEN ZA OBAVLJANJE

                                                                                         POSLOVA SUDSKE UPRAVE

                                                                                                 mr. sc. Marijan Bitanga