Besplatna javna usluga e-Predmet

Ministarstvo pravosuđa je 18. travnja 2013. godine pustilo u promet besplatnu javnu uslugu e-Predmet.

Građani putem te usluge na adresi
http://e-predmet.pravosudje.hr/ mogu ostvariti uvid u status sudskih predmeta u kojima su stranke u postupku.

 

Zimsko radno vrijeme

OBAVIJEST O ZIMSKOM RADNOM VREMENU
ŽUPANIJSKOG SUDA U ZADRU 
 

Sukladno čl. 38. i 39. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ br. 37/14) zimsko radno vrijeme Županijskog suda u Zadru

 

od 01. rujna 2014. godine do 31. svibnja 2015. godine

počinje u 7:30 sati, a završava u 15:30 sati.

 

Za vrijeme zimskog radnog vremena dnevni odmor je od 11:30 do 12:00 sati. 
 

                           

                                                                                       Predsjednik suda 

                                                                                      Vladimir Mikolčević

Zajednički informacijski sustav zemljišnih knjiga i katastra

     Dana 21. veljače 2011.g. u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru počeo je rad u Zajedničkom informacijskom sustavu (ZIS) suda i katastra. Riječ je slijedećem koraku u projektu sređivanja evidencija o nekretninama, a glavna dobit koja se očekuje je ubrzanje poslovnih procesa, pojeftinjenje usluga knjiženja i povećanje točnosti evidencija. U bitnome, oba subjekta koja ažuriraju podatke o nekretninama (sud i katastar) u zajedničkom informacijskom sustavu to bi radili u jedinstvenoj bazi podataka, te bi sukladno tome prestala međusobna ručna pisana korespodencija istih. U toj bazi podataka će osim tekstualnog dijela dostupnog javnosti putem interneta (podaci o vlasništvu, drugim stvarnim pravima), biti moguće vidjeti, među ostalim, i smještaj nekretnine u prostoru.