Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
FINANCIJSKO POSLOVANJE

 5.2.2015.

           

         Županijski sud u Varaždinu nositelj je zgrade u ulici Braće Radića 2 u kojoj djeluju Općinski sud u Varaždinu, Prekršajni sud u Varaždinu, Trgovački sud u Varaždinu i Županijsko državno odvjetništvo u Varaždinu.
            Sudskom zgradom sukladno čl. 30 Sudskog poslovnika (NN 37/14) upravlja predsjednica Županijskog suda u Varaždinu te kao nositelj zgrade Županijski sud podmiruje režijske troškove za struju, grijanje i vodu, te troškove fiksne telefonije za sva tijela koja djeluju u zgradi.

            Županijski sud u Varaždinu je proračunski korisnik utvrđen Registrom proračunskih i izvanproračunskih korisnika donesenim u skladu s Pravilnikom o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (N.N.br.128/09.i 142/14.)
          Stoga sukladno čl.27 st.1 Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu u izborniku "Financijski izvještaj za 2014. godinu" objavljujemo naše godišnje financijsko izvješće.