Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka

PRIMANJE STRANAKA U ŽUPANIJSKOM SUDU U VARAŽDINU
čl. 42.-48. Sudskog poslovnika (N.N. 37./14., 49./14., 8./15., 35./15.,
123./15., 45./16., 29./17., 33./17. i 34./17.)

URED PREDSJEDNICE SUDA
Snježana Hrupek-Šabijan, predsjednica suda
Upraviteljica: Danijela Ivić
Uredovno vrijeme:
Građani: četvrtak od 9,00-11,00 sati uz prethodnu najavu
Telefon: +385 42 401 800
Fax.: +385 42 313 120
E-mail: ured.predsjednika@zsvz.pravosudje.hr
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

 

SUDSKA PISARNICA
Upraviteljica: Mirjana Badanjak

  
• predmeti zahtjeva za zaštitu prava
na suđenje u razumnom roku
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401-896
Napomena: dnevni odmor od 11,00 – 11,30 sati

• građanski predmeti
službenice Ivanka Lesičar i Nada Puškadija
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 804
Fax: +385 42 210-975
Napomena: dnevni odmor od 11,00 – 11,30 sati

• kazneni predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Fax:+385 42 210 975
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

• kazneni predmeti I stupnja
službenice Branka Toth i Vesna Cikuš
Telefon: +385 42 401 813

• kazneni predmeti II stupnja
službenica Klementina Lodeta
Telefon: +385 42 401 813

• istražni predmeti
službenica Ružica Horvat
Uredovno vrijeme:
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Građani: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 953
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Sudska pisarnica Centra za izvršenje kazne zatvora
Voditeljica: Jasenka Piskač
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401-952
Fax: +385 42 210-975
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Prijemno-otpremna pisarnica
službenici Marijan Kukina i Ognjen Habulin
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 814
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja
Voditeljica: Romana Skupnjak
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 818, 401 819
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

STALNA SLUŽBA U ČAKOVCU
Ruđera Boškovića 18, 40 000 Čakovec
Uredovno vrijeme:
Građani i odvjetnici – Županijski sud u Varaždinu, B. Radić 2, Varaždin
Telefon: +385 42 401-804, 401-896
Fax.: +385 42 210-975 
 
STALNA SLUŽBA U KOPRIVNICI
Hrvatske državnosti 5, 48 000 Koprivnica
Voditeljica Posebne sudske pisarnice: Koraljka Košuta
Uredovno vrijeme: 7,30-14,30
Odvjetnici: 7,30-14,30
Telefon: +385 48 240 430
Fax.: +385 48 621 765
 
Prijam podnesaka:
Prijamna pisarnica – svakodnevno tijekom radnog vremena
 

Prijam stranaka:
Stranke se mogu obratiti uredu predsjednice predstavkama, prijedlozima, pritužbama i upitima u pisanom obliku. Podnesci trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu; biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke (broj predmeta, naziv suda u kojem se predmet vodi, stranke u sporu, datum dostave Županijskom sudu u Varaždinu). Potrebno je da su potpisani i sadrže adresu pošiljatelja.
 

Obavijesti u svezi s postupkom u određenom predmetu, te obavijesti vezane za rad Županijskog suda u Varaždinu prema Godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Varaždinu daje sudac Igor Pavlic, zamjenik predsjednice suda i glasnogovornik suda.