Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Nadležnost
Povijest suda
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
LOKALNI IZBORI 2017.
Kontakt
Dežurstva
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUDSKI ODJELI
Građanski odjel
Kazneni odjel
Odjel za mladež
INTERNI OPĆI AKTI
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
NATJEČAJI I OGLASI
Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa-2016
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka i tumača
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate troškova kaznenog postupka
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
OSTALO
Napomena
Ostala pravosudna tijela u Varaždinu
STATISTIKA SUDA
2016. godina
UREDNIŠTVO
KONTAKT INFO

KONTAKT INFO


Adresa
Županijski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
42 000 Varaždin

Telefon:
Centrala: + 385 42 401 888

E-mail:
ured.predsjednika@zsvz.pravosudje.hr


URED PREDSJEDNIKA SUDA

Snježana Hrupek-Šabijan, predsjednica suda


Igor Pavlic, zamjenik predsjednice suda i glasnogovornik suda

Tel.: +385 42 401 824, Mob. +385 98 281 844
E-mail: igor.pavlic@zsvz.pravosudje.hr

Uredovno vrijeme:
Građani: četvrtak od 09:00 – 11:00 sati, uz prethodnu najavu
Telefon: +385 42 401 800
Fax: +385 42 313 120
Napomena: pauza od 11,00 – 11,30 sati

Sudska pisarnica
građanski predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 804
Fax: +385 42 401 804
Napomena: dnevni odmor od 11,00 – 11,30 sati

predmeti zahtjeva za zaštitu prava
na suđenje u razumnom roku
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 813
Napomena: dnevni odmor od 11,00 – 11,30 sati

kazneni predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 401 813 – kazneni predmeti I stupanj
Telefon: +385 401 815 – kazneni predmeti II stupanj
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

istražni predmeti
Uredovno vrijeme:
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Građani: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 813
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Sudska pisarnica Centra za izvršenje kazne zatvora
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 804
Fax: +385 42 401 804
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Prijemno-otpremna pisarnica
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 814
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati


Odjeljak financijsko-materijalnog poslovanja
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: +385 42 401 818, 401 819
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati


STALNA SLUŽBA U ČAKOVCU
Ruđera Boškovića 18, 40 000 Čakovec
Uredovno vrijeme: 8,00-15,00
Odvjetnici: 8,00-15,00
Telefon: +385 40 390 664
Fax.: +385 40 390 663


STALNA SLUŽBA U KOPRIVNICI
Hrvatske državnosti 5, 48 000 Koprivnica
Uredovno vrijeme: 7,30-14,30
Odvjetnici: 7,30-14,30
Telefon: +385 48 240 430
Fax.: +385 48 621 765

PRIMANJE VJEŠTAKA I TUMAČA U UREDU PREDSJEDNIKA SUDA:
Srijedom od 9,00 - 10,30 i 12,00 – 14,30 sati

Prijam podnesaka

Prijamna pisarnica – svakodnevno tijekom radnog vremena
Stranke se mogu obratiti uredu predsjednika predstavkama, prijedlozima, pritužbama i upitima u pisanom obliku. Podnesci trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu; biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke (broj predmeta, naziv suda u kojem se predmet vodi, stranke u sporu, datum dostave Županijskom sudu u Varaždinu). Potrebno je da su potpisani i sadrže adresu pošiljatelja.

Obavijesti u svezi s postupkom u određenom predmetu, te obavijesti vezane za rad Županijskog suda u Varaždinu prema godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Varaždinu daje sudac Igor Pavlic, ujedno i glasnogovornik suda, koji prima stranke četvrtkom od 9,00-11,00 sati, uz prethodnu najavu.

Stranke se mogu neposredno informirati odnosno izvršiti uvid u popis stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja u uredu predsjednika suda (202/II) radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,30 sati, odnosno putem telefona ili pregledom web stranice suda – http://sudovi.pravosudje.hr/zsvz/, odnosno web stranice Sudačke mreže - www.sudacka.mreza.hr.