KONTAKT INFO

Adresa
Županijski sud u Varaždinu
Braće Radića 2
42 000 Varaždin

 

Telefon

Centrala: 042/401-888


E-mail adresa
ured.predsjednika@zsvz.pravosudje.hr


Ured predsjednika suda (Snježana Hrupek Šabijan, predsjednica suda)
Uredovno vrijeme:

Građani: četvrtak od 09:00 – 11:00 sati, uz prethodnu najavu 
Telefon: 042/401-800
Fax: 042/313-120
Napomena: pauza od 11.00 – 11.30 sati

Sudska pisarnica
građanski predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: 042/401-804
Napomena: dnevni odmor od 11,00 – 11,30 sati

kazneni predmeti
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: 042/401-813 – kazneni predmeti I° i
predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Telefon: 042/401-815 – kazneni predmeti II° i
predmeti zahtjeva za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

istražni predmeti
Uredovno vrijeme:
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Građani: 8,00-15,00 sati
Telefon: 042/401-813
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

Sudska pisarnica Centra za izvršenje kazne zatvora
Uredovno vrijeme:
Građani: 8,00-15,00 sati
Odvjetnici: 8,00-15,00 sati
Telefon: 042/401-804
Napomena: dnevni odmor od 11,00-11,30 sati

 

PRIMANJE VJEŠTAKA I TUMAČA U UREDU PREDSJEDNICE SUDA:

Srijedom od 9,00 - 10,30 i 12,00 – 14,30 sati

 

Prijam podnesaka


Prijamna pisarnica – svakodnevno tijekom radnog vremena

Stranke se mogu obratiti predsjednici suda predstavkama, prijedlozima, pritužbama i upitima u pisanom obliku. Podnesci trebaju biti napisani na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu; biti razumljivi i sadržavati sve potrebne podatke (broj predmeta, naziv suda u kojem se predmet vodi, stranke u sporu, datum dostave Županijskom sudu u Varaždinu). Potrebno je da su potpisani i sadrže adresu pošiljatelja.


Obavijesti u svezi s postupkom u određenom predmetu, te obavijesti vezane za rad Županijskog suda u Varaždinu prema godišnjem rasporedu poslova Županijskog suda u Varaždinu daje sudac Igor Pavlic, ujedno i glasnogovornik suda, koji prima stranke četvrtkom od 9,00-11,00 sati, uz prethodnu najavu.

 

Stranke se mogu neposredno informirati odnosno izvršiti uvid u popis stalnih sudskih vještaka, tumača i procjenitelja u uredu predsjednice suda (202/II) radnim danom u vremenu od 8,00 do 14,30 sati, odnosno putem telefona ili pregledom web stranice suda – http://sudovi.pravosudje.hr/zsvz/ odnosno web stranice Sudačke mreže - www.sudacka.mreza.hr.


Pravila ponašanja u sudskoj zgradi
zabranjeno je unošenje vatrenog i hladnog oružja