Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
COVID-19: Odluka o načinu rada Županijskog suda u Varaždinu!

1.4.2020.

 


Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2
Ured predsjednice suda
Poslovni broj: 3 Su-116/2020-25
Varaždin, 1. travnja 2020.

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 129/2019.), Preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske za rad državnih tijela uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 od 13. ožujka 2020. KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1, Preporuke Ministarstva pravosuđa od 13. ožujka 2020. KLASA: 710-01/20-01/135 URBROJ: 514-04-02/1-20-01 i Odluke stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. (Narodne novine broj 35/2020.), predsjednica Županijskog suda u Varaždinu, Snježana Hrupek Šabijan donosi


ODLUKU
o načinu rada Županijskog suda u Varaždinu


I.

Određuje se odgoda rasprava, sjednica i ročišta koje nisu hitne naravi od 1. travnja 2020. do opoziva.

II.

Predsjednica suda utvrditi će raspored rada sudaca i sudskih savjetnika u sudskom odjelu i sudskim pisarnicama radi obavljanja sudskog poslovanja samo u onim postupcima odnosno poslovima koji ne trpe odgodu kao što hitni predmeti.
Ured predsjednice utvrditi će raspored službenika i namještenika u ostalim organizacijskim jedinicama suda u dežurstvu koji su neodgodive naravi.

III.

Način rada nužnog sudskog poslovanja organizirati će se u dežurstvu na način određen u točki II., a ostali rad sudaca i sudskih savjetnika te određenih poslova sudske uprave odrađivati će se od kuće.
Za potrebe rada od kuće suce, sudski savjetnici i ostali službenici i namještenici suda biti će povezani službenom elektroničkom poštom, a moći će dolaziti na sud samo u nužnim potrebama.


V.

Rasporedi dežurstva će se dostaviti svim sucima, službenicima i namještenicima putem elektroničke pošte.

VI.

Ova Odluka se primjenjuje do opoziva.
Predsjednica Županijskog suda u Varaždinu

Snježana Hrupek-ŠabijanO tome obavijest:
- svim sucima, službenicima i namještenicima Županijskog suda u Varaždinu – putem elektronske pošte
- web stranica Županijskog suda u Varaždinu
COVID-19: Obavijest o ne primanju stranaka i odgodi rasprava!
16.03.2020.
  
Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2
Ured predsjednice suda
Poslovni broj: 3 Su-116/2020-3
Varaždin, 16. ožujka 2020.
 
OBAVIJEST
 
Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom
(SARS-Cov-2) bolesti (COVID-19)
 
Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i strankama postupaka, obavještavaju se sve stranke i sudionici postupaka pred Županijskim sudom u Varaždinu da se do 1. travnja 2020.
 
- rasprave, sjednice i ročišta se odgađaju, održavat će samo one koje zbog hitnosti ne trpe odgodu o čemu odlučuje svaki sudac koji zadužuje predmet
 
- sva komunikacija sa strankama i drugim sudionicima provodit će se putem elektroničke pošte
 
- u slučaju da stranka zbog hitnosti dođe na sud službenica sudske pisarnice rješavati će stranke ili preuzimati podneske stranaka nakon poziva pravosudne policije pri ulazu u zgradu.
 
Kontakt brojevi u sudskoj pisarnici su:
- 401-952 – Pisarnica izvršenja kazni i građanska pisarnice
- 401-813 – Kaznena i istražna pisarnica
- 401-814 – Prijamno-otpremna pisarnica.
 
- ukoliko imate kakve upite za Ured predsjednice ili trebate dostaviti podnesak isti možete dostaviti poštom ili na mail adresu:
ured.predsjednika@zsvz.pravosudje.hr .
Kontakt broj za stranke u Uredu predsjednice: 042/401-800.
 
Predsjednica Županijskog suda u Varaždinu
 
Snježana Hrupek-Šabijan
 
 
COVID-19: Preporuke!

12.3.2020. 
 
Savjete Ministarstva zdravstva kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti možete pročitati
ovdje, a Zavoda za javno zdravstvo ovdje.