Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
e-Račun OBAVIJEST
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUCI I SAVJETNICI
INTERNI OPĆI AKTI
Fiskalna odgovornost
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
Financijski izvještaj za 2018. godinu
Financijski plan za 2019. godinu
Financijski izvještaj za 2019. godinu
Financijski plan za 2020.
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
STATISTIKA SUDA
2016. godina
OSTALO
Napomena
Pravosudna tijela u Varaždinu
UREDNIŠTVO
COVID-19: Odluka o načinu rada Županijskog suda u Varaždinu!

7.5.2020.

 

COVID-19: Odluka o načinu rada Županijskog suda u Varaždinu.PDF

 

               

      Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu
  Varaždin, Braće Radić 2
  Ured predsjednice suda
Poslovni broj: 3 Su-116/2020-50
Varaždin, 7. svibnja 2020.


     Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima (Narodne novine broj 28/2013., 33/2015., 82/2015., 82/2016., 67/2018., 129/2019.) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika (Narodne novine broj 37/2014., 49/2014., 8/2015., 35/2015., 123/2015., 45/2016., 29/2017., 33/2017., 34/2017., 57/2017., 101/2018., 119/2018., 81/2019., 128/2019., 39/2020. i 47/2020.), Preporuke Ministarstva uprave Republike Hrvatske za rad državnih tijela uprave u vezi s pojavom koronavirusa COVID-19 od 13. ožujka 2020. KLASA: 011-02/20-01/76, URBROJ: 515-01/1-20-1, Preporuke Ministarstva pravosuđa od 13. ožujka 2020. KLASA: 710-01/20-01/135 URBROJ: 514-04-02/1-20-01, Preporuke predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-125/2020 od 15. travnja 2020., te preporukom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, predsjednica Županijskog suda u Varaždinu, Snježana Hrupek Šabijan donosi

ODLUKU
o načinu rada Županijskog suda u Varaždinu


I.


         Županijski sud u Varaždinu, uz poštivanje mjera zaštite zdravlja, uvažavanja mjera socijalnog distanciranja te ostalih preporuka epidemiološke službe, a radi ostvarivanja dostupnosti sudova u mjeri u kojoj je to moguće, nastavlja s poduzimanje radnji u sudskim predmetima i to počevši od 7. svibnja 2020. pa nadalje rukovodeći se slijedećim kriterijima:
     - hitnosti predmeta, 
     - starosti predmeta,
     - predmeti pred dovršetkom,
     - broju sudionika u predmetu,
     - po potrebi se mogu poduzimati radnje u predmetima koji ne spadaju u navedene predmete o čemu će suci procjenjivati u svakom pojedinom slučaju.


II.


        Svi sudionici sudskih postupaka dužni su prilikom ulaska u zgradu suda, dezinficirati ruke, a za vrijeme ulaska u zgradu i boravka u zgradi dužni su koristiti zaštitnu masku i rukavice, jer im se u protivnom neće dopustiti ulazak u zgradu.
Iznimno, ukoliko to nalaže hitnost u postupanju ili postoje drugi važni razlozi, a stranka nema zaštitnu masku, omogućit će joj se ulazak u zgradu suda, time da je prije toga čelnik pravosudnog tijela koje vodi postupak u vezi kojeg je pristigla stranka, dužan osigurati za tu stranku zaštitnu masku.

III.


       Dežurni pravosudni policajac dužan je utvrditi identitet svih osoba koje ulaze u zgradu suda (osim zaposlenika) te u aplikaciji covid.provjera@pravosudje.hr provjeriti je li osobi izrečena mjera samoizolacije, karantene ili liječenje od zaraze koronavirusom (COVID-19). Ukoliko je osobi izrečena bilo koja od ovih mjera, neće joj se dopustiti ulazak u zgradu suda.

 

IV.

       Sudske pisarnice i nadalje ne primaju stranke, a svi podnesci se do daljnjeg trebaju dostavljati putem pošte ili e-Komunikacije za građanske predmete, a za kaznene predmete putem e-Komunikacije na način da se u rubrici "željeni predmet/novi postupak" upiše/odabere "sudska uprava". Od 7. svibnja 2020. odvjetnici mogu ponovno podizati poštu u prijemno-otpremnoj pisarnici Županijskog suda u Varaždinu – u svom pretincu, na način da će im službenik uručiti poštu preko šaltera.

V.

 

       Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranici Županijskog suda u Varaždinu, a stranke se upućuju i na dostupne aplikacije e-predmet i e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.), a ukoliko je to moguće treba koristiti i dostupnu elektroničku komunikaciju omogućenu prema posebnim propisima.


VI.


Ovom Odlukom se stavlja van snage Odluka 3 Su-116/2020-25 od 1. travnja 2020.


VII.


        Ova Odluka se primjenjuje od 7. svibnja 2020. i vrijedi do opoziva odnosno dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika i stranaka koje pristupaju sudu.


Predsjednica Županijskog suda u Varaždinu
Snježana Hrupek-Šabijan


O tome obavijest:
- svim sucima, službenicima i namještenicima Županijskog suda u Varaždinu – putem elektronske pošte
- web stranica Županijskog suda u Varaždinu
- Odvjetnički zbor Varaždin

Broj zapisa: 17895-bc31b
Kontrolni broj: 029ea-b2a63-ca82f

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:
CN=SNJEŽANA HRUPEK-ŠABIJAN, L=VARAŽDIN, O=ŽUPANIJSKI SUD, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:
https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/


unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.
Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati
izvornik ovog dokumenta.
Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku,
Županijski sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

COVID-19: Obavijest o ne primanju stranaka i odgodi rasprava!
16.03.2020.
  
Republika Hrvatska
Županijski sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2
Ured predsjednice suda
Poslovni broj: 3 Su-116/2020-3
Varaždin, 16. ožujka 2020.
 
OBAVIJEST
 
Mjere za prevenciju prenošenja i suzbijanje epidemije novim koronavirusom
(SARS-Cov-2) bolesti (COVID-19)
 
Sukladno preporukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, u svrhu zaštite zdravlja svih zaposlenih u pravosudnim tijelima i strankama postupaka, obavještavaju se sve stranke i sudionici postupaka pred Županijskim sudom u Varaždinu da se do 1. travnja 2020.
 
- rasprave, sjednice i ročišta se odgađaju, održavat će samo one koje zbog hitnosti ne trpe odgodu o čemu odlučuje svaki sudac koji zadužuje predmet
 
- sva komunikacija sa strankama i drugim sudionicima provodit će se putem elektroničke pošte
 
- u slučaju da stranka zbog hitnosti dođe na sud službenica sudske pisarnice rješavati će stranke ili preuzimati podneske stranaka nakon poziva pravosudne policije pri ulazu u zgradu.
 
Kontakt brojevi u sudskoj pisarnici su:
- 401-952 – Pisarnica izvršenja kazni i građanska pisarnice
- 401-813 – Kaznena i istražna pisarnica
- 401-814 – Prijamno-otpremna pisarnica.
 
- ukoliko imate kakve upite za Ured predsjednice ili trebate dostaviti podnesak isti možete dostaviti poštom ili na mail adresu:
ured.predsjednika@zsvz.pravosudje.hr .
Kontakt broj za stranke u Uredu predsjednice: 042/401-800.
 
Predsjednica Županijskog suda u Varaždinu
 
Snježana Hrupek-Šabijan
 
 
COVID-19: Preporuke!

12.3.2020. 
 
Savjete Ministarstva zdravstva kako umanjiti rizik od zaraznih bolesti možete pročitati
ovdje, a Zavoda za javno zdravstvo ovdje.