Glavni izbornik
Naslovnica
KONTAKT INFO
Uredovno vrijeme za primanje stranaka
Nadležnost
Povijest suda
UNUTARNJE USTROJSTVO SUDA
SUDSKI ODJELI
Građanski odjel
Kazneni odjel
Odjel za mladež
INTERNI OPĆI AKTI
SUDSKA PRAKSA
Građansko pravo
Kazneno pravo
OGLASNA PLOČA
Presude i rješenja
NATJEČAJI I OGLASI
SUDSKI VJEŠTACI, TUMAČI I PROCJENITELJI
Popisi vještaka, tumača i procjenitelja
Primanje vještaka, tumača i procjenitelja
Obrazac otisak pečata i potpis tumača
Obrazac otisak pečata i potpis vještaka
Zahtjev za izdavanjem službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
Obavijest-izdavanje službene iskaznice stalnog sudskog vještaka
SUCI POROTNICI
Imenovani suci porotnici Županijskog suda u Varaždinu 2017.
Imenovani suci porotnici u vijeće za mladež Županijskog suda u Varaždinu 2017.
USTUPLJENI PREDMETI
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Splitu – 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu - 2016
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu- studeni 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2015
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – listopad 2014
Ustupljeni predmeti Županijskog suda u Zagrebu – ožujak 2014
MIRENJE
Vodič kroz mirenje
Letak o mirenju
JAVNA NABAVA
Sprječavanje sukoba interesa
Pregled sklopljenih ugovora
Plan nabave
FISKALNA ODGOVORNOST
Procedura stvaranja ugovornih obveza
Procedura zaprimanja računa
Procedura naplate troškova kaznenog postupka
Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave
Procedura naplate vlastitih prihoda
FINANCIJSKO POSLOVANJE
Financijski izvještaj za 2014. godinu
Financijski izvještaj za 2015. godinu
Financijski izvještaji za 2016. godinu
Financijski izvještaj za 2017. godinu
PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Izvješća o pravu na pristup informacijama
OSTALO
Napomena
Ostala pravosudna tijela u Varaždinu
STATISTIKA SUDA
2016. godina
UREDNIŠTVO
Rješenje - Nuša Bunić - isključenje javnosti
Odluka Državnog sudbenog vijeća
3.10.2016.

Odlukom Državnog sudbenog vijeća broj: IPS-3/16-8 od 16. rujna 2016. godine sutkinja Županijskog suda u Varaždinu Snježana Hrupek-Šabijan imenovana je predsjednicom Županijskog suda u Varaždinu, od 1. listopada 2016. godine, na vrijeme od četiri godine.
Postupanje sudova vezano za izdavanje uvjerenja da se ne vodi kazneni postupak
19.9.2016.

Općinski sudovi i njihove stalne službe dužni su izdavati uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak neovisno o mjestu prebivališta/sjedišta osobe koja zahtijeva izdavanje takvog uvjerenja sukladno dostavljenoj Okružnici Ministarstva pravosuđa RH od 16. rujna 2016., Klasa: 710-01/16-01/298 Urbroj: 514-03-02-01-02-16-01.