Vijest

24.11. 2006 - Pokrenute su web stranice Županijskog suda u Vukovaru u sklopu projekta
ePravosuđe pod pokroviteljstvom nadležnog ministarstva.

 

 

 

Županijski sud u Vukovaru možete posjetiti na stranicama www.zupsudvu.hr, ondje postoje od 1998. godine