COVID 19 - važna obavijest - 16.07.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Velikoj Gorici
Predsjednik suda
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

 

Broj: Su-214/2020-16

U Velikoj Gorici, 16. srpnja 2020.

 

 

Temeljem članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19, 39/20 i 47/20), Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 80/20), Odluke o dopuni Odluke o nužnoj mjeri obveznog korištenja maski za lice ili medicinskih maski za vrijeme trajanja proglašenja epidemije bolesti COVID-19 ("Narodne novine" broj 81/20), predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Nikola Ramušćak donosi

 

 

O D L U K U

 

 

I.       Radi zaštite zdravlja ljudi, kao i radi sprječavanja širenja bolesti za vrijeme trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19, suci, službenici i namještenici Županijskog suda u Velikoj Gorici koji rade sa strankama, kao i stranke i sudionici u postupcima koji dolaze u zgradu Županijskog suda u Velikoj Gorici obvezni su koristiti maske za lice ili medicinske maske.

 

II.    Stranke i sudionici u postupcima koji dolaze u zgradu Županijskog suda u Velikoj Gorici, pored obveze iz točke I. ove Odluke, obvezni su prilikom dolaska u zgradu suda također dezinficirati ruke te se pridržavati mjera socijalne distance.

 

III.  Ova Odluka će se dostaviti svim sucima, službenicima i namještenicima putem elektronske pošte i objaviti će se na oglasnoj ploči i na web stranici suda.

 

IV.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i traje do opoziva.

 

 

 

Predsjednik suda

 

Nikola Ramušćak

 

 

Dostaviti:

1.      Svim sucima, službenicima i namještenicima Županijskog suda u Velikoj Gorici putem elektronske pošte

2.      Web stranica suda

3.      Oglasna ploča suda

4.      Ulazni prostor zgrade suda

5.      Pravosudna policija - ovdje

6.      U spisCOVID 19 - važna obavijest - 08.05.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Velikoj Gorici
Predsjednik suda
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

 

Broj: Su-214/2020-15

U Velikoj Gorici, 8. svibnja 2020.

 

 

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19) predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Nikola Ramušćak donosi slijedeću

 

 

O D L U K U

 

 

I.       Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) stranke su dužne prilikom dolaska u zgradu suda dezinficirati ruke, nositi zaštitnu masku i rukavice te se pridržavati mjere socijalne distance.

 

II.    Suci su dužni provoditi rasprave uz poštivanje mjere socijalne distance, a svi sudionici u postupku dužni su nositi zaštitnu masku i rukavice.

 

III. Odluka broj Su-214/2020 od 13. ožujka 2020. stavlja se van snage.

 

IV. Ova odluka stupa na snagu 11. svibnja 2020.

 

V.    Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda te objavljena na web stranici suda.

 

 

Predsjednik suda

 

Nikola Ramušćak

 

Dostaviti:

1.      Svim zaposlenicima suda

2.      Web stranica suda

3.      Ulazni prostor zgrade suda

4.      Pravosudna policija

5.      U spis
Odluka u *pdf formatu

COVID 19 - važna obavijest 01.04.2020.
REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Velikoj Gorici
Predsjednik suda
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

Broj: Su-214/2020-8
U Velikoj Gorici, 1. travnja 2020.


Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića od 13. ožujka 2020. klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Nikola Ramušćak donosi slijedeću


O D L U K U


I.    Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) Županijski sud u Velikoj Gorici neće primati stranke od 1. travnja 2020. do opoziva, osim u izuzetnim slučajevima koji će se svaki za sebe posebno procijeniti.

II.    Rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se do daljnjeg, te se pozivaju suci da zakazane rasprave koje nisu hitne odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

III.    Suci i sudski savjetnici će rad obavljati od kuće na poslovima na kojima je to moguće, a u hitnim postupcima (istražni zatvori) suci će prema rasporedu dežurstava po potrebi dolaziti na sud radi provođenja ročišta što se odnosi i na Kv Vijeća.

IV. Državni službenici i namještenici dolaziti će na posao prema rasporedu predsjednika suda i upraviteljice sudskih pisarnica.

V. Dežurstva sudaca istrage odvijati će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.

VI. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranici suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

VII. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.)

VIII. Ova odluka stupa na snagu 1. travnja 2020. i na snazi je do opoziva.

IX. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda te objavljena na web stranici suda.


Predsjednik suda

Nikola Ramušćak


Dostaviti:
1.    Svim zaposlenicima suda
2.    Web stranica suda
3.    Ulazni prostor zgrade suda
4.    Pravosudna policija
5.    U spis
COVID 19 - važna obavijest 16.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Velikoj Gorici
Predsjednik suda
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

 

Broj: Su-214/2020-2

U Velikoj Gorici, 16. ožujka 2020.

 

 

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020. i preporuke ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića od 13. ožujka 2020. klasa: 710-01/20-01/135, urbroj: 514-04-02/1-20-01, predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Nikola Ramušćak donosi slijedeću

 

 

O D L U K U

 

 

I.       Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) Županijski sud u Velikoj Gorici neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do 1. travnja 2020., osim u izuzetnim slučajevima koji će se svaki za sebe posebno procijeniti.

 

II.    Rasprave i druge radnje koje nisu hitne odgađaju se na vrijeme od 14 dana, do 1. travnja 2020. te se pozivaju suci da zakazane rasprave koje nisu hitne odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

 

III. Suci i sudski savjetnici će rad obavljati od kuće na poslovima na kojima je to moguće, a u hitnim postupcima (istražni zatvori) suci će prema rasporedu dežurstava po potrebi dolaziti na sud radi provođenja ročišta što se odnosi i na Kv Vijeća.

 

IV. Državni službenici i namještenici dolaziti će na posao prema rasporedu predsjednika suda i upraviteljice sudskih pisarnica.

 

V. Dežurstva sudaca istrage odvijati će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.

 

VI. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranici suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

 

VII. Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.)

 

VIII. Ova odluka stupa na snagu 16. ožujka 2020. i na snazi je do 1. travnja 2020.

 

IX. Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda te objavljena na web stranici suda.

 

 

Predsjednik suda

 

Nikola Ramušćak

 

ODLUKA

COVID 19 - važna obavijest - 13.03.2020.

REPUBLIKA HRVATSKA
Županijski sud u Velikoj Gorici
Predsjednik suda
Ulica Hrvatske bratske zajednice 1

 

Broj: Su-214/2020

U Velikoj Gorici, 13. ožujka 2020.

 

 

Na temelju članka 31. stavak 1. i 2. Zakona o sudovima ("Narodne novine" broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18, 126/19) i članka 5. stavak 2. Sudskog poslovnika ("Narodne novine" broj 37/14, 49/14, 08/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19, 128/19) te preporuke za postupanje predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske broj Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020., predsjednik Županijskog suda u Velikoj Gorici Nikola Ramušćak donosi slijedeću

 

 

O D L U K U

 

 

I.       Zbog proglašene epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID-19) Županijski sud u Velikoj Gorici neće primati stranke od 16. ožujka 2020. do daljnjeg, osim u izuzetnim slučajevima (dozvole za osobe lišene slobode) koji će se svaki za sebe posebno procijeniti.

 

II.    Pozivaju se suci da u svakom pojedinom predmetu procijene jesu li ispunjeni uvjeti za održavanje rasprave ili zakazanog ročišta te da u slučaju odgode e-mailom, poštom ili telefonom obavijeste stranke ili punomoćnike i zakonske zastupnike o odgodi ročišta.

 

III. Dežurstva sudaca istrage odvijati će se bez promjena uz obavezno provođenje svih zaštitnih mjera i preporuka predostrožnosti.

 

IV. Svi podnesci imaju se dostavljati putem pošte ili e-mailom objavljenim na web stranici suda te se neće moći neposredno predavati u prijemnoj pisarnici suda.

 

V.    Sve informacije će se strankama davati isključivo putem telefona objavljenih na web stranicama ili putem e-maila, a stranke se upućuju i na aplikacije e-predmet ili e-građani (uvid u spis, stanje spisa itd.)

 

VI. Sud će primati jedino stranke (punomoćnike stranaka, zakonske zastupnike stranaka, svjedoke, vještake, tumače, državne odvjetnike i sl.) koji su pozvani na rasprave, uz predočenje poziva i odluku suca u predmetu.

 

VII. Ova odluka stupa na snagu 16. ožujka 2020. te će se primjenjivati ubuduće sve do opoziva iste tj. dok se ne ostvare uvjeti za rad suda bez opasnosti od oboljenja zaposlenika.

 

VII.  Odluka će biti istaknuta na zgradi sjedišta suda te objavljena na web stranici suda.

 

 

Predsjednik suda

 

Nikola RamušćakDani otvorenih vrata 2019.
Dani otvorenih vrata 2019.

Priopćenje povodom rješenja Kv-eu-1/2019
Rješenjem izvanraspravnog vijeća Županijskog suda u Velikoj Gorici broj: Kv-eu-1/2019. od 23. travnja 2019., u postupku preuzimanja  i izvršenja presude Visokog pokrajinskog suda u Münchenu, a nakon što je utvrđeno da je osuđeni Zdravko Mustač  pravomoćnom presudom proglašena krivim zbog kaznenog djela ubojstva iz paragrafa 211., 212. i 25. st. 1 i 2 Kaznenog zakona Savezne Republike Njemačke, utvrđeno je da navedeno kazneno djelo odgovara po bitnim obilježjima kaznenom djelu teškog ubojstva iz čl. 111. t. 1 i 4 Kaznenog zakona, te  izrekao kaznu zatvora u trajanju od 40. godina. Po ocijeni vijeća, kazna zatvora u trajanju od 40. godina u najvećoj mjeri odgovara kazni zatvora doživotnog zatvora, pri čemu se pazilo da osuđenik ne bude doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na vrstu i mjeru kazne, ali ne i u odnosu na odredbe o uvjetnom otpustu. 

Glasnogovornik za kaznene predmete sudac Ante Zeljko

Dani otvorenih vrata 2018
Povodom obilježavanja Europskog dana pravosuđa, Županijski sud u Velikoj Gorici objavljuje:

J A V N I P O Z I V

za sudjelovanje na Danu otvorenih vrata Županijskog suda u Velikoj Gorici 25. listopada 2018.

S ciljem približavanja pravosudnog sustava građanima i upoznavanjem građana s radom suda, Županijski sud u Velikoj Gorici u suradnji s Ministarstvom pravosuđa Republike Hrvatske organizira Dan otvorenih vrata dana 25. listopada 2018. u vremenu od 11,00 do 13,00 sati u prostorijama Županijskog suda u Velikoj Gorici, Ulica Hrvatske bratske zajednice 1.

U sklopu manifestacije Dana otvorenih vrata, građani će imati priliku obići prostorije suda, informirati se o načinu rada na sudu (zaprimanje spisa, dodjela spisa u rad, izrada odluka, otpremanje spisa), upoznat će se s radom sustava e-predmet i e-oglasna ploča te će moći dobiti uvid u rad sustava eSpis.

Pozivamo sve zainteresirane građane, kao i grupe građana da nam se pridruže na Danu otvorenih vrata te da svoj dolazak unaprijed najave pozivom na broj telefona: 01/6370-202, broj faksa: 6370-204 ili slanjem upita na e-mail: ured.predsjednika@zsvg.pravosudje.hr

Obavijest o načinu isplate naknade zbog porede prava na suđenje u razumnom roku
U produžetku se nalazi obavijest o načinu isplate naknade zbog porede prava na suđenje u razumnom roku.


Više informacija možete naći na ovom linku.
Priopćenje o izručenju A.Č. - 9.5.2018.
U nastavku na linku se nalazi pripćenje vezano za izručenje A.Č. od 9.5.2018.

PRIOPĆENJE