Građanski odjel

Tihana Pivac predsjednica odjela
Dragica Samardžić zamjenica
 

 Suci                                                         Sudski savjetnici

Luka Grgat Maja Kristić
Ankica Matić Mirjana Urlić
Arijana Bolanča Ana Buklijaš
Marijan Miletić Tamara Žuljan
Amara Trgo Katarina Bižaca
Marija Šimičić Tihana Lovrić
dr.sc. Lidija Vojković Ivana Jukić
mr.sc. Dražan Penjak Marijana Ostojić Kavain
Ivica Botica Andreja Mikelić
Boris Mimica Antonia Škaričić Majić

Helena Silić
Miho Mratović I
Vedrana Perkušić
Marko Pribisalić  

 
Nediljka Radić  
mr.sc. Ivan Tironi  
Ana Grbavac  
mr.sc. Senija Ledić  
Vesna Kuzmičić  
Svjetlana Vidović  
Lucija Lasić  
Verica Franić  
Andrea Boras Ivanišević  
Denis Pancirov Parcen