Obavijest računovodstva


                              Procedura zaprimanja i provjere računa te plačanja po e računu

                              Pravilnik o ostvarivanju i korištenju vlastitih prihoda

                              Procedura naplate vlastitih prihoda