Plan nabave 2016

 

 

URED PREDSJEDNIKA
Broj: 41 Su-377/2016
Split, 27. travnja 2016. godine

Županijski sud u Splitu, zastupan po sucu predsjedniku suda Marijanu Miletiću, temeljem odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) donosi

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2016. godinu

U skladu sa proračunskim sredstvima i potrebama za 2016. godinu, utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu:


Pozicija plana Predmet nabave Eviden. broj nabave Proc. vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje
32211 UREDSKI MATERIJAL
Uredski materijal (razno) 30.000 bagatelna ugovor listopad 2016. 1 godina
Toneri 62.000 bagatelna ugovor listopad 2016. 1 godina
Tiskanice i upisnici 37.000 bagatelna ugovor listopad 2016. 1 godina
32214 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 20.000 bagatelna ugovor listopad 2016. 1 godina
32212 LITERATURA 27.000 bagatelna
32231 ELEKTRIČNA ENERGIJA 69.776 ugovor sklopljen temeljem OS
32234 GORIVO 64.000 ugovor sklopljen temeljem OS
32311 USLUGE FIKSNE TELEFONIJE MV-1/16 56.000 bagatelna ugovor Ožujak 2016. 1 godina
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 9.600 ugovor sklopljen temeljem OS
32322 USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. POSTROJENJA I OPREME 27.000 bagatelna
32323 USLUGE TEK. I INV. ODRŽ. PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 9.000 bagatelna
32313 POŠTARINA 115.000 ugovor sklopljen temeljem OS


Plan nabave će se objaviti sa internetskim stranicama Županijskog suda u Splitu.


Predsjednik Županijskog suda u Splitu:

Marijan Miletić