Plan nabave 2017

 

URED PREDSJEDNIKA
Broj: 41 Su-300/2017
Split, 21. travnja 2017. godine

Županijski sud u Splitu, zastupan po sucu predsjedniku suda Marijanu Miletiću, temeljem odredbe članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) donosi

PLAN NABAVE
roba, radova i usluga za 2017. godinu

U skladu sa proračunskim sredstvima i potrebama za 2017. godinu, utvrđuje se Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu:


Pozicija plana Predmet nabave Eviden. broj nabave Proc. vrijednost (bez PDV-a) Vrsta postupka Sklapa li se ugovor ili okvirni sporazum Planirani početak postupka Planirano trajanje
32211 UREDSKI MATERIJAL
Uredski materijal (razno) 39.200 bagatelna ugovor listopad 2017. 1 godina
Toneri 68.000 bagatelna ugovor listopad 2017. 1 godina
Tiskanice i upisnici 32.000 bagatelna ugovor listopad 2017. 1 godina
32214 SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE 28.000 bagatelna ugovor listopad 2017. 1 godina
32212 LITERATURA 25.600 bagatelna
32231 ELEKTRIČNA ENERGIJA 76.000 ugovor sklopljen temeljem OS prosinac 2017. 2 godine
32234 GORIVO 22.400 ugovor sklopljen temeljem OS travanj 2017. 2 godine
32311 USLUGE FIKSNE TELEFONIJE 54.400 bagatelna ugovor 1 godina
USLUGE MOBILNE TELEFONIJE 12.800 ugovor sklopljen temeljem OS svibanj 2017. 1 godina
32321 SLUGE TEK. I INV. ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA 44.000 bagatelna
32313 POŠTARINA 156.000 ugovor sklopljen temeljem OS
SISTEMATSKI PREGLEDI 41.500 bagatelna ugovor / narudžbenica svibanj 2017.


Plan nabave će se objaviti sa internetskim stranicama Županijskog suda u Splitu.


Predsjednik Županijskog suda u Splitu:

Marijan Miletić