Odluka predsjednika suda

URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 2 Su-186/2020-4

Split, 23. ožujka 2020.

 

 

Temeljem članka  31. stavak 1. i članak 32.  Zakona o sudovima  („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15,  82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik), temeljem Upute za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 Ministarstva uprave, Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj:515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu: Uputa) te temeljem objava i naputaka Nacionalnog stožera civilne zaštite,  predsjednik suda 23. ožujka 2020., donosi:

 

 

ODLUKU

 

1.      Zabranjuje se ulazak u zgradu Županijskog suda u Splitu svim sucima, službenicima i namještenicima, koji nisu na popisu dežurstava, osim za dane dežurstva.

 

2.      Mjera iz točke 1. ove Odluke ne odnosi se na predsjednika suda Bruna Kleina, zamjenika predsjednika suda Ivicu Boticu, predsjednika Kaznenog odjela Nevena Cambj, predsjednicu Građanskog odjela Tihanu Pivac, koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 i upraviteljicu sudske pisarnice Tajdu Šodan, ravnateljicu sudske uprave Irenu Parac, upraviteljicu Ureda predsjednika suda Katiju Giljanović, sudsku zapisničarku u Uredu predsjednika suda Božanu Sopta i Žanu Feracina Mustapić, te na suce i zapisničarke Kaznenog odjela koji imaju zakazane  žurne sjednice optužnog vijeća i ročišta za produljenje istražnog zatvora.

 

3.      Suci i sudski savjetnici koji nisu na popisu dežurstva moći će samo 1 (jedan) dan u tjednu, i to isti dan, pristupiti u zgradu Županijskog suda u Splitu radi uzimanja, odnosno donošenja spisa, ako je to potrebno, a u svezi rada kod kuće, o čemu će također evidenciju voditi pravosudni policajci, a koja će im biti dostavljena iz Ureda predsjednika.

 

4.      Navedene mjere zabrane pristupa u zgradu Županijskog suda u Splitu nadzirat će pravosudni policajci na ulazu u zgradu suda, a kojima će biti dostavljen popis dežurstva i popis iz točke 3., na način da će u zgradu suda biti otvoren samo jedan ulaz.

 

5.      Navedene mjere u suglasju su s prethodnom Odlukom i dopunom Odluke predsjednika Županijskog suda u Splitu, Uputom Ministarstva uprave i uputama Nacionalnog stožera civilne zaštite, a posebno je u suglasju s novonastalom situacijom i eskaliranjem epidemije bolesti COVID-19, a sve radi zaštite zdravlja sviju nas i smanjenja rizika nepotrebnih socijalnih kontakata, te moguće infekcije.

 

 

Ističem da, posebno mi suci, a i svi drugi zaposlenici ovog suda, moramo voditi računa o odgovornom ponašanju, te posebice o inkriminaciji iz Glave XIX KZ/11- Kaznena djela protiv zdravlja ljudi i to kaznenog djela - širenje i prenošenje zarazne bolesti iz članka 180. KZ/11.

 

U zgradu Županijskog suda mora dolaziti samo onaj koji M O R A .

 

Ova odluka na snazi je od 24. ožujka 2020. pa do daljnjega.

 

 

 

 

                                                     

                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                      Bruno Klein

 

 

Dostaviti:

- svim sucima, sudskim savjetnicima,l službenicima i namještenicima na Županijskom sudu

- Pravosudnoj policiji

 

Na znanje:

-Ministarstvo pravosuđa

-Vrhovni sud RH
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 2 Su-186/2020-3

Split, 20. ožujka 2020.

 

 

Temeljem članka  31. stavak 1. i članak 32.  Zakona o sudovima  („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15,  82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik) i temeljem Upute za rad tijela državne uprave u vezi s pojavom bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 Ministarstva uprave, Klasa: 011-02/20-01/76, Urbroj:515-01/1-20-3 od 19. ožujka 2020. (u daljnjem tekstu: Uputa), predsjednik suda 20. ožujka 2020., donosi:

 

 

DOPUNU ODLUKE

 

Odluka predsjednika suda pod brojem 2 Su-186/2020-2 od 17. ožujka 2020. donesena u svezi

proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te na temelju  naputaka predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod brojem Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020., i Ministarstva pravosuđa Klasa: 710/01/20-01/135 Urbroj:-514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. kao i prethodnog zapisnika i zaključaka sa čelnicima pravosudnih tijela u Gundulićevoj 29 a od 13. ožujka 2020., rad u Županijskom sud u Splitu, kojom je organiziran način funkcioniranja dužnosti i službe u restriktivnim uvjetima i to od 18. ožujka 2020. do 3. travnja 2020., nadopunjuje se na temelju Upute i to na način da se iza točke 5. "Ured predsjednika"  dodaje točka:

 

 6. "Provedba mjera organizacije rada tijela državne uprave u predstojećem razdoblju"

 

-          postojeći brojevi mobitela svih sudaca, službenika i namještenika će se provjeriti i ažurirati

 

-          za koordinatora za zaštitu od bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 imenuje se Tajda Šodan, a zadužena je provođenje mjera zaštite sprečavanje širenja zaraze bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS CoV-2 i osiguravanja provedbe Odluke o organizaciji rada, rasporedu radnog vremena za vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane SARS CoV-2

 

-          sukladno Odluci predsjednika suda pod brojem 2 Su-186/2020-2 od 17. ožujka 2020., u odnosu na "nužno osoblje" navedena Odluka u cijelosti ostaje na snazi jer postoji specifičnost Županijskog suda u Splitu kao pravosudnog tijela, u kojem dužnost obnašaju suci istrage  u svezi žurnih radnji i to privođenja-istražni zatvori, produljenje istražnog zatvora i mjera opreza te "tajnih mjera", kao i suci u Kv vijeću koji u tom smislu odlučuju o žalbama te suci predsjednici prvostupanjskih vijeća koji također donose odluke o trajanju, odnosno produljenju istražnog zatvora, pa i suci Građanskog odjela koji su raspoređeni za rad po Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama ( prisilni smještaj na Psihijatrijskom odjelu KBC Split)

 

-          zbog navedenih specifičnosti ovog pravosudnog tijela i odlučivanja o temeljnim ljudskim pravima i slobodama, u odnosu na kriterij rizičnosti dužnosnika i službenika, svi oni ukoliko se ne osjećaju sposobnima biti na raspolaganju u terminu trajanja dežurstva mogu otvoriti bolovanje ( u načelu rad je organiziran na način da se dva tjedna radi kod kuće ono što je moguće, a jedan tjedan u dežurstvu sukladno Odluci)

 

-          u slučaju uvođenja  mjera ograničenja kretanja izdati će se potvrde za rad nužnog osoblja

 

-          sukladno Odluci suci, službenici i namještenici raspoređeni su u rad po dežurstvima i na taj način de facto po skupinama

 

-          čistačicama je dan naputak o dezinfekciji prostora i to svako popodne (četiri čistačice) te kroz jutro (dvije čistačice), a s obzirom da u popodnevnim satima nema osoba na sudu osim eventualno dežurnog suca istrage i njegovog zapisničara

 

-          također u sudskim prostorijama i to posebno onima koje imaju mogući kontakt sa strankama (što je temeljem Odluke i dežurstva te odgođenih sudskih rasprava, svedeno na minimum) nalaze se i podijeljena su sredstva za dezinfekciju (anetiseptik za ruke, zaštitne rukavice, dok će zaštitne maske biti podijeljene, a naručene su od tvrtke DES i trebaju stići  do 20. ožujka 2020.)

 

-          sukladno Odluci i dopuni Odluke predsjednika suda upućuju se i obvezuju suci, službenici i namještenici iste poštovati, posebice u smislu da onaj koji nije dežuran ne dolazi bez potrebe u zgradu suda jer se na taj način socijalni kontakti smanjuju na minimum i čuva zdravlje svih nas

 

Ova dopuna Odluke na snazi je do 3. travnja 2020. ili do opoziva.                                                                                           

 

 

 

                                                     

                                                                          PREDSJEDNIK SUDA

                                                                                                                      Bruno Klein

 

 

Dostaviti:

- svim sucima, službenicima i namještenicima na Županijskom sudu

 

Na znanje:

-Ministarstvo pravosuđa

-Vrhovni sud RH

 

Republika Hrvatska

Županijski sud u Splitu

Split, Gundulićeva 29a

 

 
URED PREDSJEDNIKA SUDA

Broj: 2 Su-186/2020-2

Split, 17. ožujka 2020.

 

 

Temeljem članka  31. stavak 1. i članak 32.  Zakona o sudovima  („Narodne novine” broj 28/13, 33/15, 82/15,  82/16 i 67/18 - dalje: Zakon o sudovima) i članka 5. stavak 1. Sudskog poslovnika („Narodne novine“ broj 37/14, 49/14, 8/15, 35/15, 123/15, 45/16, 29/17, 33/17, 34/17, 57/17, 101/18, 119/18, 81/19 i 128/19 - dalje: Sudski poslovnik) i predsjednik suda 17. ožujka 2020., donosi:

 

 

ODLUKU

 

Zbog proglašenja epidemije bolesti COVID-19 te na temelju  naputaka predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske pod brojem Su-IV-125/2020-2 od 13. ožujka 2020., i Ministarstva pravosuđa Klasa: 710/01/20-01/135 Urbroj:-514-04-02/1-20-01 od 13. ožujka 2020. kao i prethodnog zapisnika i zaključaka sa čelnicima pravosudnih tijela u Gundulićevoj 29 a od 13. ožujka 2020., rad u Županijskom sud u Splitu bit će organiziran na način da funkcioniraju dužnosti i služba, ali u restriktivnim uvjetima i to od 18. ožujka 2020. do 3. travnja 2020., kako slijedi:

 

1.      Suci istrage na Kaznenom odjelu i službenici

 

-          suci istrage svoj rad organizirat će po načelu dežurstva, kojeg je predsjednik Kaznenog odjela već odredio pod brojem 3 Su-9/2020, uz iznimku glede produljenja tajnih mjera (dolazi sudac istrage koji je mjere odredio odnosno produljio)

-          s dežurnim sucem istrage dežurat će i njegova zapisničarka, a u slučaju njihove spriječenosti bit će određena njihova zamjena

-          svi suci istrage trebaju posebno  voditi brigu o predmetima za produljenje istražnog zatvora i roku trajanja istražnog zatvora, te u tom smislu poduzimati žurne radnje

-          dokazna ročišta i druge radnje sa strankama, koje nisu žurne, odgodit će se

-     &n