Kontakt

  

Kontakt

 

CENTRALA:                                 tel. 044/811-740

 

Pisarnica sudske uprave:         tel. 044/811-744, 741 fax. 044/811-755

                                                       email: ured.predsjednika@zssk.pravosudje.hr


Sudska pisarnica:                      tel. 044/811-756 

Kaznena pisarnica:                    tel. 044/811-747

Građanska pisarnica:                tel. 044/811-757

 

Glasnogovornik:                         Melita Avedić, sutkinja - tel. 044/811-748

                                                       email: melita.avedic@zssk.pravosudje.hr


Zamjenica glasnogovornika:   Blažena Ereš, sutkinja - tel. 044/514-672

                                                       email: blazena.eres@zssk.pravosudje.hr

 

Računovodstvo:                          Verica Borković, voditeljica - tel.044/524-765, fax.044/524-409

                                                       email: racunovodstvo@zssk.pravosudje.hr

 

Službenik za informiranje:         Ana Androić - tel. 044/811-756

                                                       email: sluzbenikzainformiranje@zssk.pravosudje.hr

 

Službenik za zaštitu podataka: Ana Androić - tel. 044/811-756

                                                       email: ana.androic@zssk.pravosudje.hr

 

Povjerenik za etiku:                     Vinka Vuletić Kovačić - tel. 044/524-418

                                                       email: vinka.vuletickovacic@zssk.pravosudje.hr

 

Zamjenik povj. za etiku:             Tihana Dadović - tel. 044/811-757

                                                       email: tihana.dadovic@zssk.pravosudje.hr

 

Viši informatički referent:          Mario Vidović - tel. 044/811-749

                                                       email: mario.vidovic@zssk.pravosudje.hr

 

Istraga:                                         tel. 044/514-672

                                                       fax 044/523-479

                                                       tel. 044/514-673

                                                       fax. 044/522-473                                                 

 

Centar za izvršenje kazne:        Ivana Rogić - tel. 044/811-752  

                                                       email: ivana.rogic@zssk.pravosudje.hr

                                                       email: izvrsenje.kazne@zssk.pravosudje.hr

 

Stručni suradnik                          Igor Petrić - tel. 044/522-185

socijalni radnik:                           email: igor.petric@zssk.pravosudje.hr

 

Odjel za podršku žrtvama          Emina Hrvatin - tel. 044/524-419

i svjedocima:                               email: podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

 

Povjerljivi savjetnik:                    Emina Hrvatin - tel. 044/524-419 ; fax. 044/811-755

                                                       email: emina.hrvatin@zssk.pravosudje.hr