EU uhidbeni nalog

 

 

 

Osoba za kontakt sa Europskom pravosudnom mrežom u kaznenim stvarima:

 

Sudac Blažena Ereš

tel. : 044/514-672

fax. : 044/523-479

 

Viša sudska savjetnica Vinka Vuletić Kovačić

 

tel. : 044/524-418
fax. : 044/811-755