Aktivnosti

 

05-06. rujna 2018.
Sudjelovanje na dvodnevnoj edukaciji za službe za podršku žrtvama i svjedocima o prepoznavanju u postupanju u slučajevima iz mržnje protiv LGBTIQ osoba. koju je organizirao Zagreb Pride u sklopu međunarodnog projekta „COME FORWARD! Osnaživanje i podrška žrtvama anti-LGBT zločina iz mržnje“ koji se bavi unaprjeđenjem zaštite od homofobnih i transfobnih zločina iz mržnje. Edukacija je održana u Kući ljudskih prava u Zagrebu.


04. rujna 2018.
Prisustvovanje svečanosti zatvaranja projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ održanoj u Zagrebu u Ministarstvu pravosuđa RH.


06. srpnja 2018.
Prisustvovanje Konferenciji povodom predstavljanja Izvještaja o položaju i pravima žrtava kaznenih djela te Izvještaja o suđenjima za ratne zločine za 2017. godinu. Konferencija je održana u Novinarskom domu u Zagrebu, a organizirala ju je Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću.


04. srpnja 2018.
Prisustvovanje završnoj konferenciji projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ i obilježavanje 10. godišnjice rada odjela za podršku žrtvama i svjedocima. Konferencija je održana u hotelu Sheraton u Zagrebu, a organizirali su je Ministarstvo pravosuđa RH i Mapa znanja d.o.o.


08. lipnja 2018.
U sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ za djelatnike odjela za podršku žrtvama i svjedocima organizirana je jednodnevna radionica na teme „Sprječavanje izgaranja i posljedica prijenosa traume na pomagače“ te „Razumijevanje procesa nasilja i konteksta u kojem je prisutno nasilje“. Radionica je održana u Zagrebu u hotelu Panorama, a predavačica je bila Zdenka Pantić.


11 – 12. travnja 2018.
Sudjelovanje na sastanku radne skupine za pripremu nacrta promotivnih materijala u sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u RH“. Promotivni materijali – brošure i letci, namijenjeni su žrtvama i svjedocima, ali i široj javnosti u smislu podizanja svijesti o pravima žrtava i njihovom ostvarivanju, ali i o postojanju sustava za podršku žrtvama i svjedocima. Sastanak je održan u hotelu Kolovare u Zadru.


22. veljače 2018.
Prisustvovanje na konferenciji povodom obilježavanja Europskog dana žrtava kaznenih djela. Konferenciju je organizirala Documenta, pod pokroviteljstvom Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske, a održana je u Zagrebu.


09. veljače 2018.
U sklopu projekta „Jačanje učinkovitosti sustava za podršku žrtvama i svjedocima u Republici Hrvatskoj“ za djelatnike odjela organizirana je jednodnevna radionica na teme „Direktna i telefonska komunikacija