O odjelu

Na Županijskom sudu u Sisku 3. siječnja 2011. godine započeo je s radom Odjel za podršku žrtvama i svjedocima kao rezultat zajedničkog projekta Ministarstva pravosuđa i Programa Ujedinjenih naroda za razvoj. U Odjelu je zaposlena voditeljica Emina Hrvatin. Osim voditeljice Odjela, podršku žrtvama i svjedocima pružaju i posebno educirani volonteri.

Osnovne zadaće Odjela:
– pružanje emocionalne podrške žrtvama, svjedocima i članovima njihovih obitelji
– pružanje općih procesnih informacija o pravima žrtava i svjedoka u prethodnom, 

   kaznenom i prekršajnom postupku, u skladu s odredbama posebnih propisa
– pružanje tehničkih i praktičnih informacija te pomoć u snalaženju u zgradi suda
– upućivanje na specijalizirane institucije ovisno o potrebama žrtava, svjedoka i osoba u

   njihovoj pratnji (članova obitelji, skrbnika)
– posredovanje u kontaktu sa službenicima suda
– pomoć u organizaciji dolaska na sud žrtvama i svjedocima u predmetima ratnih zločina.

Važno je napomenuti kako djelatnici Odjela, kao ni volonteri, ne daju pravne savjete niti provode psihološko savjetovanje ili psihoterapiju, ne razgovaraju o sadržaju iskaza žrtve/svjedoka, a sve informacije do kojih dolaze u kontaktu s njima strogo su povjerljive. Podrška Odjela je besplatna i dostupna svima.

Za podršku i/ili dodatne informacije obratite se na:
Županijski sud u Sisku
Ulica S. i A. Radića 8b, 44000 Sisak
Tel: 044/524-419
E-mail:podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr