Odluka - Povjerljivi savjetnik

 

Povjerljivi savjetnik Županijskog suda u Sisku (prema odredbama članka 75. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike):

Državni službenik i namještenik ima pravo na poštovanje osobe i zaštitu dostojanstva za vrijeme i u svezi obavljanja poslova svog radnog mjesta.

Osobnost i dostojanstvo službenika i namještenika štiti se od uznemiravanja ili spolnog uznemiravanja poslodavca, nadređenih, suradnika i osoba s kojima službenik i namještenik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova.
U slučaju uznemiravanja ili diskriminacije te spolnog uznemiravanja, državni službenik i namještenik može se obratiti:
- nadređenom državnom službeniku,
- sindikalnom povjereniku,
- ovlaštenoj osobi za primanje i rješavanje pritužbi vezanih za zaštitu dostojanstva (povjerljivoj savjetnici).
Povjerljiv savjetnik u Županijskom sudu u Sisku:
Emina Hrvatin, telefon: 044/534-419; fax: 044/811-755; e-mail: emina.hrvatin@pravosudje.hr.

 

Odluka o imenovanju 

Dani otvorenih vrata

 

Dani otvorenih vrata

 

Obavijest

Prijava

 

 

 

 

 

Smjernice za tumačenje i primjenu Kodeksa sudačke etike
Odluka - Službenik za informiranje
Obavijesti

 

Županijski sud u Sisku 
Trg Ljudevita Posavskog 5
44000 Sisak

tel. (+385 44) 811 740; 741

tel.fax: (+385 44) 811 755

e-mail:
ured.predsjednika@zssk.pravosudje.hr

 


Obavijest strankama

e-PREDMET

Na internetskoj stranici

http://e-predmet.pravosudje.hr/možete izvršiti uvid u status sudskih predmeta u kojima ste stranka u postupku.