Plan nabave Županijskog suda u Šibeniku za 2015. godinu
REPUBLIKA HRVATSKA
ŽUPANIJSKI SUD U ŠIBENIKU
URED PREDSJEDNIKA
Broj: 17 Su-10/15


Temeljem čl. 30. st. 1. Zakona o sudovima (Narodne novine broj: 122/2010 – pročišćeni tekst, 27/2011 i 130/2011), i čl. 20. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13 i 143/13), predsjednik Županijskog suda u Šibeniku donosi

PLAN NABAVE ŽUPANIJSKOG SUDA U ŠIBENIKU ZA 2015 GODINU

 

Redni broj NAZIV PREDMETA NABAVE PROCJENJENA VRIJEDNOST NABAVE (bez PDV-a) POZICIJA U PRORAČUNU VRSTA POSTUPKA, EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE PLANIRANI POČETAK I TRAJANJE POSTUPKA NAPOMENA
1. Toneri 20.000,00 3221 bagatelna   narudžbenice
2. Papir i papirna konfekcija 17.500,00 3221 bagatelna   narudžbenice
3. Korištenje mreže niskog napona 57.900,00 3223 bagatelna   ugovor
4. Opskrba električnom energijom 68.000,00 3223 bagatelna   Ugovor na temelju okvirnog sporazuma na nivou RH
5. Usluga grijanja 162.000,00 3223 Pregovarački postupak   Ugovor na temelju okvirnog sporazuma na nivou RH
6. Rezervirane poštanske usluge 41.200,00 3231 bagatelna   Ugovor na temelju okvirnog sporazuma na nivou RH
7. Usluge telefona i telefaxa 66.100,00 3231 bagatelna   ugovor

 

Procijenjena vrijednost nabave ostalih roba, usluga ili radova manja je od 20.000,00 kn bez PDV-a.

Sredstva za nabavu osigurana su u Proračunu RH za 2015. godinu.

U Šibeniku, 10. ožujka 2015. godine

Predsjednik suda
Sanibor Vuletin